Kontakt

Vi mottar gjerne innspill og synspunkter på hvilke virkemidler som skal til for å legge til rette for læring hele livet og for å møte behovene for etter- og videreutdanning i fremtidens arbeidsliv. Send innspill eller andre forespørsler til denne e-posten.