Informasjon om gratis teoretisk eksamen for praksiskandidater 2. oktober

Kompetanse Norge samarbeider med Utdanningsdirektoratet og fylkeskommunene om å arrangere en ekstra eksamen for praksiskandidater som tar kurs innen tilskuddsordningene bransjeprogram og nettbaserte utdanningstilbud rettet mot permitterte og ledige.

Eksamen avholdes 2. oktober 2020 og er gratis.

Informasjon til deg som skal ta fagbrev og skal ta eksamen 2. oktober 2020

Du vil få tilsendt informasjon fra opplæringstilbyderen din dersom du er blant de som skal delta på eksamen 2. oktober. Du melder deg opp til eksamen på vanlig måte i det fylket hvor du skal gjennomføre eksamen i en av de tre alternativene under:

Her melder du deg opp som om du skulle delta på ordinær eksamen som finner sted i november. Det er viktig at du melder deg på i fylkenes påmeldingssystemer og gir beskjed til de som arrangerer din opplæring om at du har meldt deg opp til eksamen.

Dersom du ikke informerer de som organiserer undervisningen om at du er oppmeldt får du ikke anledning til å gjennomføre eksamen 2. oktober. Fylkene får lister fra opplæringsarrangørene om hvem som skal delta på eksamen 2. oktober.

Opplæring til fagbrev forbereder deg til å ta teoretisk eksamen som praksiskandidat. For å få fagbrev kreves det lang og allsidig yrkespraksis. Man må bestå den teoretiske eksamen og deretter kan man gå opp til fag- og svenneprøven. Det er den teoretiske prøven som arrangeres for dere 2. oktober. Les mer om praksiskandidatordningen på utdanningsdirektoratets sider.

Fag- og svenneprøven

Personer som har deltatt i opplæring for praksiskandidater med støtte fra tilskuddsordningene bransjeprogram og nettbaserte utdanningstilbud rettet mot permitterte og ledige får også dekket fag- og svenneprøven.

Den enkelte deltaker må melde seg opp via eksamenskontoret i sitt hjemfylke. Deltakerne betaler avgiften når de melder seg opp, men vil få denne refundert i etterkant. Les mer om fag- og svenneprøven på sidene til Utdanningsdirektoratet.

Spørsmål og svar

  1. Hvordan melder jeg meg opp til eksamen?

Du melder deg opp via fylkenes egne påmeldingssystemer. Du må legge ut for eksamensavgiften, men vil bli refundert fra din utdanningstilbyder. Husk at siden du skal ta eksamen 2. oktober må du også melde fra til din opplæringstilbyder. De leverer lister til eksamenskontorene med oversikt over hvem som skal ta eksamen 2. oktober.

  1. Må jeg betale for eksamen?

Dersom du deltar i opplæring gjennom ordningen bransjeprogram eller nettbaserte utdanningstilbud rettet mot permitterte og ledige, får du refundert eksamensavgiften av kursholder. Dersom du har krav på dette, skal du ha fått informasjon fra din opplæringstilbyder om det.

  1. Når må jeg melde meg opp?

Vi oppfordrer alle til å melde seg opp til eksamen så tidlig som mulig når påmeldingssystemene til fylkene åpner 24. august. Du kan senest melde deg opp 15. september. Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging, må du melde deg opp innen 5. september.

  1. Hvem skal jeg kontakte dersom jeg har utfordringer med oppmeldingen?

Ta kontakt med din opplæringsarrangør. De vil kunne hjelpe deg.

  1. Hvor skal jeg ta eksamen?

Når du har meldt deg opp til eksamen, er det viktig at du så tidlig som mulig melder fra til din opplæringsarrangør at du skal ta eksamen 2. oktober. De vil melde fra til fylkene, som finner en lokasjon til deg. Det vil komme informasjon om tid og sted i fylkenes påmeldingssystemer.

  1. Får jeg fagbrev når jeg har tatt denne prøven?

For å få fagbrevet kreves teoretisk prøve + fag- eller svenneprøve.

  1. Hvor kan jeg finne informasjon om fag- og svenneprøven?

Les om fag- og svenneprøven på Utdanningsdirektoratets sider: Slik tar du fagbrev som praksiskandidat