Bransjeprogram for detalj- og faghandelen

Detalj- og faghandelen har lenge vært i omstilling og det stilles nye krav til kompetanse både innen digital markedsføring og netthandel.

Jente som handler klær (foto: Pexels)
(foto: Pexels)

Handel og Kontor, Virke, LO, NHO Service og Handel og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å utvikle korte og relevante utdanningstilbud. ​

Tradisjonelt har detalj-/faghandelen vært preget av lave krav til formell kompetanse. Bransjen har vært en inngangsport til arbeidslivet for mange og en viktig inkluderingsarena. Detaljhandelen består i dag, grovt sett, av faghandel, dagligvare og annen handel, inkludert netthandel.

Endringer i markedet, blant annet på grunn av økt netthandel har gjort at detalj/faghandelen er konkurranseutsatt. Ny teknologi har også økt behovet for omstilling og kompetanseutvikling. Arbeidsoppgaver som butikkansatte tidligere har hatt, faller bort, og nye oppgaver som krever annen kompetanse, oppstår. Det er viktig å styrke kompetansen til de ansatte i bransjen for å være konkurransedyktig.

Det er behov for å utvikle tilbud som treffer de enkelte yrkesgruppene i detaljhandelen, spesielt butikkmedarbeidere og butikksjefer i de små og mellomstore bedriftene. Bransjeprogrammet skal føre til at flere ansatte i detalj-/faghandelen kan få relevante tilbud om etter- og videreutdanning. Bransjen etterspør opplæringstilbud på alle utdanningsnivåer, både formell og ikke-formell opplæring som kan kombineres med jobb, i tillegg til dokumentering av kompetanse bygget opp gjennom arbeidserfaring.

Fagskole

AOF Fagskole

Fagskolen AOF Norge kan nå tilby enkeltemnene «Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi» og «Arbeidsmiljøfaktorer» fra Fagskoleutdanningen i Helse, miljø og sikkerhet. Emnene gir til sammen 24 studiepoeng, og er rettet mot og gratis for ansatte, permitterte og arbeidsledige i fag- og detaljhandelen og som i tillegg tilfredsstiller fagskolens opptakskrav for emnet . Merk at søkere må vise til at de jobber i bransjen eller er permittert eller ledig fra bransjen. For mer informasjon, se lenken under.

Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi, 88 timer undervisning

 1. Lov og regelverk
 2. Ansvar og myndighet, roller og oppgaver
 3. Systematisk HMS-arbeid
 4. Kjemikaliehåndtering
 5. HMS-økonomi
 6. Sikkerhet og beredskap

Arbeidsmiljøfaktorer, 88 timer undervisning

 1. Fysiske faktorer
 2. Psykososiale faktorer
 3. Biologiske faktorer
 4. Annet

Undervisningsformer: Undervisningen foregår i et virtuelt klasserom i plattformen Teams. Det eneste som kreves er at studentene har forbindelse til Internett og PC/nettbrett . Begge emnene avsluttes med skriftlig emneoppgave som skrives i henholdsvis gruppe og individuelt

Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi og Arbeidsmiljøfaktorer

Markedsføring gjennom sosiale medier

Folkeuniversitetet
Bli god på markedsføring på digitale plattformer. Folkeuniversitetet har en rekke relevante kurs som går over én eller to dager.

Høyere utdanning

Handelshøyskolen BI

Nettbasert utdanningstilbud for detalj- og faghandel

BI kan tilby seks frittstående kurs i to ulike kursserier:

Kursserie Bærekraft som konkurransefortrinn:

 • Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft (75 plasser)
 • Bærekraftige strategier og Innovasjoner (75 plasser)
 • Grønn markedsføring og kommunikasjon (75 plasser)

Kursserie Digital forretningsforståelse:

 • Digital forretningsstrategi (85 plasser)
 • Den Digitale Transformasjonen (85 plasser)
 • Digital kommunikasjon og sosiale nettverk (85 plasser)

Det er ikke opptakskrav eller eksamen. For å få studiepoeng kan man ta alle tre kurs innen et tema og melde seg opp til eksamen for disse, men dette er ikke noe krav. For å kunne melde seg opp til eksamen er det opptakskrav. Mer om dette på BI sine sider.

Påmeldingsfrist er 1. november.

Handelshøyskolen NMBU

Vareproduksjon og logistikk, 10 studiepoeng (nettbasert)
Påmeldingsfrist 24.08.