Bransjeprogram for detalj- og faghandelen

Detalj- og faghandelen har lenge vært i omstilling og det stilles nye krav til kompetanse både innen digital markedsføring og netthandel. Korona-krisen har forsterket dette. For noen har korona-situasjonen ført til travle dager og usikkerhet rundt smittevern og møte med kunder. Andre deler av næringen har opplevd tomme butikker og mange har blitt permittert.

Jente som handler klær (foto: Pexels)
(foto: Pexels)

I bransjeprogram tilbys nå gratis kurs både for deg som nå er permittert eller arbeidsledig, eller for deg som er i full jobb, men ser at bransjen er i omstilling. Nå har du mulighet til å skaffe kompetanse bransjen etterspør framover.

Handel og Kontor, Virke, LO, NHO Service og Handel og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å utvikle korte og relevante utdanningstilbud.

Gjennom bransjeprogram kan du delta i korte kurs eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på. Det er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb. Sidene vil bli oppdatert fortløpende.

Fagskole 

NKI

 • Følgende kurs fra NKI kommer i midten av juni:
 • Serviceledelse (7,5 studiepoeng)
 • Salgsledelse (7,5 studiepoeng)
 • Kommunikasjon (7,5 studiepoeng)
 • Salgsteknikk (7,5 studiepoeng)

AOF Fagskole

Fagskolen AOF Norge kan nå tilby enkeltemnene «Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi» og «Arbeidsmiljøfaktorer» fra Fagskoleutdanningen i Helse, miljø og sikkerhet. Emnene gir til sammen 24 studiepoeng, og er rettet mot og gratis for ansatte, permitterte og arbeidsledige i fag- og detaljhandelen og som i tillegg tilfredsstiller fagskolens opptakskrav for emnet . Merk at søkere må vise til at de jobber i bransjen eller er permittert eller ledig fra bransjen. For mer informasjon, se lenken under.

Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi, 88 timer undervisning

 1. Lov og regelverk
 2. Ansvar og myndighet, roller og oppgaver
 3. Systematisk HMS-arbeid
 4. Kjemikaliehåndtering
 5. HMS-økonomi
 6. Sikkerhet og beredskap

Arbeidsmiljøfaktorer, 88 timer undervisning

 1. Fysiske faktorer
 2. Psykososiale faktorer
 3. Biologiske faktorer
 4. Annet

Undervisningsformer: Undervisningen foregår i et virtuelt klasserom i plattformen Teams. Det eneste som kreves er at studentene har forbindelse til Internett og PC/nettbrett . Begge emnene avsluttes med skriftlig emneoppgave som skrives i henholdsvis gruppe og individuelt

 Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi og Arbeidsmiljøfaktorer

Markedsføring gjennom sosiale medier

Folkeuniversitetet
Bli god på markedsføring på digitale plattformer. Folkeuniversitetet har en rekke relevante kurs som går over én eller to dager.

Høyere utdanning

Handelshøyskolen BI

Nettbasert utdanningstilbud for detalj- og faghandel

BI kan tilby seks frittstående kurs i to ulike kursserier:

Kursserie Bærekraft som konkurransefortrinn:

 • Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft (75 plasser)
 • Bærekraftige strategier og Innovasjoner (75 plasser)
 • Grønn markedsføring og kommunikasjon (75 plasser)

Kursserie Digital forretningsforståelse:

 • Digital forretningsstrategi (85 plasser)
 • Den Digitale Transformasjonen (85 plasser)
 • Digital kommunikasjon og sosiale nettverk (85 plasser)

Det er ikke opptakskrav eller eksamen. For å få studiepoeng kan man ta alle tre kurs innen et tema og melde seg opp til eksamen for disse, men dette er ikke noe krav. For å kunne melde seg opp til eksamen er det opptakskrav. Mer om dette på BI sine sider.

Påmeldingsfrist er 1. november.

Handelshøyskolen NMBU

Vareproduksjon og logistikk, 10 studiepoeng (nettbasert)
Påmeldingsfrist 24.08.