Kims lek

Kims lek kan brukes til ordlæring. Deltakerne trener da på å huske hva ting heter på norsk og å si det.

Øvelsene kan gjøres i par og i grupper. Begynn med fire bildekort/ord/ gjenstander og øk antallet etter hvert.

  • Uttal ordene til det som ligger på bordet, først i kor og så en av gangen. Gjenta mange ganger.
  • Dekk til. La deltakerne si ordene de husker høyt.
  • Ta vekk dekket og kontroller. Si alle ordene høyt. Begynn med ordene deltakerne hadde glemt.

Du kan variere øvelsen ved å la en av deltakerne ta vekk noe før tildekkingen fjernes og spørre: Hva mangler? De andre deltakeren svarer.

En annen variasjonsmulighet er å bytte plass på gjenstandene under dekket.