Norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere

Kompetanse Norge har utarbeidet innholdet og presentasjoner til bruk i opplæringen i 50 timer «Norsk kultur og norske verdier».

«Norsk kultur og norske verdier» består av ni temaer av ulikt omfang.

Formidling av den enkeltes plikter og rettigheter etter norsk lov ligger til grunn for alle temaene. Individets relasjon til samfunnet og mellommenneskelige relasjoner og samhandling skal vektlegges i opplæringen. Opplæringen skal gis på et språk deltakeren forstår, og deltakeren skal få informasjon og forståelse for «det norske» gjennom kunnskapsbasert dialog.

Det vil være opp til den som underviser å vurdere i hvilken rekkefølge temaene bør presenteres, men vi anbefaler at «Hverdagslige temaer og sosial omgang» tas opp først.

Presentasjonene er oversatt til arabisk, amharisk, dari, engelsk, pashto, somali og tigrinja.

Dette temaet omhandler menneskelige relasjoner og samhandling i Norge og består av tolv undertemaer, satt opp i alfabetisk rekkefølge. Formålet med opplæringen er å tydeliggjøre noen forventninger og normer som setter rammer for samhandling i hverdagen. Målet er at det skal bli enklere å forstå og tolke kulturelle koder og væremåter.

Dette undervisningsopplegget presenterer et utvalg normer og verdier som mange nordmenn oppfatter som vanlige og alminnelige.

(Du må lagre først, før du åpner fra eget område)

Bokmål: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt) 
Bokmål: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

Nynorsk: Læringsressurs del 1: Kvardagslege tema og sosial omgang (ppt) 
Nynorsk: læringsressurs del 1: Kvardagslege tema og sosial omgang (pdf)

Andre språk:

Powerpointfilene er store, så lagre først og så åpne fra egen datamaskin.

Arabisk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt) 
Arabisk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

Amharisk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosiale omgang (ppt)
Amharisk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosiale omgang (pdf)

Dari: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosiale omgang (ppt)
Dari: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosiale omgang (pdf)

Engelsk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt)
Engelsk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

Pastho: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt)
Pashto: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

Somali: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt)
Somali: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

Tigrinja: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt)
Tigrinja: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

Tyrkisk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (ppt)
Tyrkisk: Læringsressurs del 1: Hverdagslige temaer og sosial omgang (pdf)

(Lagre først, før du åpner fra ditt eget filområde)

Bokmål: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt) 
Bokmål: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf)

Nynorsk: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt) 
Nynorsk: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf)

Andre språk:

Powerpointfilene er store, så lagre først og så åpne fra egen datamaskin.

Amharisk: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt)
Amharisk: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf)

Arabisk: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt)
Arabisk: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf)

Dari: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt)
Dari: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf)

Engelsk: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt)
Engelsk: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf)

Pashto: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt)
Pashto: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf)

Somali: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt)
Somali: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf)

Tigrinja: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt)
Tigrinja: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf)

Tyrkisk: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (ppt)
Tyrkisk: Læringsressurs del 2: Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider (pdf)

Dette temaet omhandler likestilling som en sentral verdi i Norge, med særlig vekt på likestilling mellom kjønnene.

Likestilling må sees i sammenheng med vern mot diskriminering. Vern mot diskriminering av sårbare grupper er derfor en del av dette temaet.

(Lagre først, før du åpner fra eget område)

Bokmål: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt) 
Bokmål: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Nynorsk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt) 
Nynorsk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Powerpointfilene er store, så lagre først og så åpne fra egen datamaskin.

Andre språk:

Amharisk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt)
Amharisk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Arabisk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt)
Arabisk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Dari: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt)
Dari: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Engelsk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt)
Engelsk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Pashto: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt)
Pashto: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Somali: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt)
Somali: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Tigrinja: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt)
Tigrinja: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Tyrkisk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (ppt)
Tyrkisk: Læringsressurs del 3: Likestilling og vern mot diskriminering (pdf)

Dette temaet omhandler helse. Det er lagt vekt på myndighetenes overordnede arbeid for helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak. I tillegg er seksuell helse, og da særlig reproduktiv helse, vektlagt. Individuelle og samfunnsmessige problemer knyttet til rusmiddelmisbruk, er også tatt opp.

(Lagre først, før du åpner fra eget område).

Bokmål: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (ppt) 
Bokmål: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf) 

Nynorsk: Læringsressurs del 4: Helse med særleg vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (ppt) 
Nynorsk: Læringsressurs del 4: Helse med særleg vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf) 

Andre språk:

Amharisk: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pptx)
Amharisk: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf)

Arabisk:Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pptx)
Arabisk: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf)

Dari: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pptx)
Dari: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf)

Engelsk:Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pptx)
Engelsk: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf)

Pashto: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pptx)
Pashto: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf)

Somali: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pptx)
Somali: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf)

Tigrinja:Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pptx)
Tigrinja: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf)

Tyrkisk:Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pptx)
Tyrkisk: Læringsressurs del 4: Helse med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk (pdf)

Dette temaet omhandler barns rettigheter og foreldrerollen i Norge.

Det et lagt vekt på foreldrenes plikter overfor barna og barns rettigheter overfor foreldrene i henhold til barneloven.

(Du må lagre først, før du åpner fra eget område)

Bokmål: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (ppt) 
Bokmål: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (pdf)

Nynorsk: Læringsressurs del 5: Barns rettar og foreldrerolla (ppt) 
Nynorsk: Læringsressurs del 5: Barns rettar og foreldrerolla (pdf)

Andre språk:

Amharisk: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (ppt)
Amharisk: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (pdf)

Arabisk: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (ppt)
Arabisk: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (pdf)

Dari: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (ppt)
Dari: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (pdf)

Engelsk: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (ppt)
Engelsk: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (pdf)

Pashto: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (ppt)
Pashto: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (pdf)

Somali: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (ppt)
Somali: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (pdf)

Tigrinja: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (ppt)
Tigrinja: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (pdf)

Tyrkisk: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (ppt)
Tyrkisk: Læringsressurs del 5: Barns rettigheter og foreldrerollen (pdf)

I dette temaet blir det informert om hva som regnes som seksuell trakassering og seksuelle overgrep, særlig voldtekt.

(Lagre først, før du åpner fra ditt eget filområde)

Bokmål: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldtekt (ppt) 
Bokmål: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldtekt (pdf)

Nynorsk: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og valdtekt (ppt) 
Nynorsk: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og valdtekt (pdf)

Andre språk:

Lagre først, før du åpner fra ditt eget filområde

Amharisk: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldtekt (ppt)
Amharisk: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldtekt (pdf)

Arabisk: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldtekt (ppt) 
Arabisk: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldtekt (pdf)

Dari: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldtekt (ppt)
Dari: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldtekt (pdf)

Engelsk: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldtekt (ppt)
Engelsk: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldtekt (pdf)

Pashto: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldtekt (ppt)
Pashto: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldtekt (pdf)

Somali: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldtekt (ppt)
Somali: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldtekt (pdf)

Tigrinja: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldtekt (ppt) 
Tigrinja: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldtekt (pdf)

Tyrkisk: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldtekt (ppt) 
Tyrkisk: Læringsressurs del 7: Seksuell trakassering og voldtekt (pdf)

I dette temaet blir demokrati som styreform tatt opp. Formålet er å vise at vårt demokrati bygger på humanistiske verdier som frihet, likhet og respekt for individet.

Likestilling, rettssikkerhet, ytringsfrihet og pressefrihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet er grunnleggende verdier i et demokrati. Tillit som en sentral verdi i det norske samfunnet skal også tas med i opplæringen.

(Lagre først, før du åpner fra ditt eget filområde)

Bokmål: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (ppt) 
Bokmål: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (pdf)

Nynorsk: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdiar (ppt) 
Nynorsk: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdiar (pdf)

Andre språk:

Amharisk: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (ppt)
Amharisk: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (pdf)

Arabisk: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (ppt)
Arabisk: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (pdf)

Dari: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (ppt)
Dari: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (pdf)

Engelsk: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (ppt)
Engelsk:Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (pdf)

Pashto: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (ppt)
Pashto: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (pdf)

Somali: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (ppt)
Somali: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (pdf)

Tigrinja: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (ppt)
Tigrinja: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (pdf)

Tyrkisk: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (ppt)
Tyrkisk: Læringsressurs del 8: Demokrati og verdier (pdf)

Dette temaet omhandler terrorhandlinger og hvordan disse utgjør en trussel mot demokratiske verdier. I undervisningsopplegget er det også lagt vekt på radikalisering og voldelig ekstremisme.

(Last ned, før du åpner den fra eget filmområde)

Bokmål: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (ppt) 
Bokmål: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (pdf)

Nynorsk: Læringsressurs del 9: Truslar mot demokratiet (ppt) 
Nynorsk: Læringsressurs del 9: Truslar mot demokratiet (pdf)

Andre språk:

Last ned, før du åpner den fra eget filmområde

Amharisk: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (ppt)
Amharisk: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (pdf)

Arabisk: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (ppt) 
Arabisk: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (pdf)

Dari: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (ppt)
Dari: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (pdf)

Engelsk: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (ppt)
Engelsk: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (pdf)

Pashto: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (ppt)
Pashto: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (pdf)

Somali: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (ppt)
Somali: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (pdf)

Tigrinja: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (ppt)
Tigrinja: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (pdf)

Tyrkisk: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (ppt)
Tyrkisk: Læringsressurs del 9: Trusler mot demokratiet (pdf)