Modulforsøket

Illustrasjon av flere personer som setter sammen puslebiter

 

Målet med modulforsøket er å prøve ut fleksible, effektive og tilpassede opplæringsløp for voksne deltakere.

Modulforsøket skal samordne opplæringstilbud på tvers av sektorene. På nasjonalt nivå samarbeider Kompetanse Norge med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. På lokalt nivå samarbeider kommunale og fylkeskommunale opplæringssteder med bedrifter, Nav og flyktningetjenesten.

FVO er forsøk med nye modulstrukturerte læreplaner spesielt tilpasset voksne:

Forberedende voksenopplæring (FVO)

MFY er forsøk med modulstrukturerte læreplaner I utvalgte lærefag med utgangspunkt i VG3:

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) 

Kombi er et forsøk der FVO og MFY kombineres i ett felles opplæringsløp:

Kombinasjonsforsøket 

I samarbeid med den enkelte deltaker utformer opplæringsstedet et individuelt løp, med utgangspunkt i den enkeltes medbrakte kompetanse, forutsetninger og behov.

Opplæringen i modulforsøket er likeverdig med ordinær grunnopplæring.

Modulforsøket gjennomføres i perioden 2017–2023.

Modulforsøket – kvalifisering på voksnes premisser