Lesehefter for spor 1 (bokmål)

Leseheftene er for voksne innvandrere i norskopplæringen som nettopp har knekt lyd-bokstav-koden.

Ingrid Alnes Buanes har lang erfaring med å undervise voksne innvandrere som har liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet. Hun har prøvd ut heftene i klasserommet og justert dem på bakgrunn av tilbakemeldinger fra deltakerne.

Temaene i heftene er gjenkjennelige for deltakerne, noe som er viktig for å skape motivasjon i deres viktige læringsarbeid. Innholdet er dermed ikke barnslig, selv om språket er enkelt. Heftene har fargekoder i teksten. De grå bokstavene uttales ikke, og de grønne bokstavene markerer det som ikke er lydrett.

Last ned heftene

Far ser en brann (pdf)

Far ser en fisk (pdf)

Far ser en tyv (pdf)

Far ser mor (pdf)

Heftene fins også i nynorsk versjon.

Bruk av leseheftene i norskopplæring

Deltakere som starter opplæringen i norsk og samfunnskunnskap uten å kunne lese på noe språk, skal først få opplæring etter Alfabetiseringsmodulen i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandre. Lese- og skriveopplæringen bygger på et muntlig fundament og derfor er utvikling av muntlige ferdigheter svært sentralt i denne modulen. 

Når lyd-bokstav-koden er knekt, er det nødvendig å få mye lesetrening for at leseferdigheten skal bli automatisert. Mengdetrening er helt avgjørende på dette stadiet i leseopplæringen for å oppnå flyt. For at å få nødvendig mengdetrening, er tilgangen på relevant og variert lesestoff tilpasset denne målgruppa viktig. I dag finnes det svært lite slikt lesestoff tilgjengelig og valget står ofte mellom å lese barnebøker eller stoff som blir for avansert språklig. Ingen av disse teksttypene passer.

Temaene i lesestoffet må være tilpasset voksne innvandrere, men teksten må samtidig ha et meget enkelt språk både med tanke på vokabular og grammatisk struktur. Denne typen lesehefter fyller derfor et stort behov.