Læremidler

Velg blant over 200 læremidler i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Basen har læremidler på bokmål og nynorsk. Læremidlene er søkbare etter nivå, spor og emner i læreplanen. Du kan også velge mellom digitale og papirbaserte læremidler.

De fleste læremidlene er utgitt av forlag. I tillegg inneholder basen noen læremidler som er laget av Kompetanse Norge og andre. Kompetanse Norge kontrollerer at useriøst innhold ikke kommer med i basen, men du må selv vurdere pedagogisk og faglig kvalitet på læremidlene. Samfunnskunnskap dekker både 50 timer samfunnskunnskap og samfunnsfaglig stoff som er en del av norskopplæringen.

Legg inn nytt læremiddel

Nyeste læremidler:

Ditt søk på ga 0 treff

Sorter på: