Modulstrukturerte læreplaner

Kompetanse Norge har utviklet nye modulstrukturerte læreplaner som prøves ut av kommunene som deltar i forsøket med FVO.

Modulstrukturerte læreplaner foreligger i fagene norsk for språklige minoriteter/norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. I tillegg er det utarbeidet en egen læreplan for grunnmodulen for deltakere som har behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring.

Kompetansemålene i fagene inkluderer både faglig og språklig kompetanse. Deltakerne i FVO lærer med andre ord både norsk språk og fag samtidig i alle fag.

Læreplanene skal bare brukes av opplæringsstedene som deltar i forsøket.

Struktur

Modulstrukturen i læreplanene legger til rette for en fleksibel og tilpasset opplæring for å møte den voksne deltakerens behov.

Strukturen av lærerplanene

Forsøkslæreplaner for forberedende voksenopplæring (FVO)