Avlysning av eksamen våren 2020 i FV

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Denne avlysningen gjelder også for eksamen i FVO. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Se Udirs nettside

Vi vil komme nærmere tilbake med mer informasjon om dette, samt om konsekvenser for vurderingsgrunnlag og standpunktkarakterer.

Oppdatert 25. mars kl. 15:37.