Forberedende voksenopplæring (FVO)

Kompetanse Norge er i gang med forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring. Moduler på nivå fram til videregående opplæring kalles forberedende voksenopplæring (FVO).

Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven. I tillegg omfattes opplæringstiltak i regi av Nav. Nye modulstrukturerte læreplaner er utarbeidet, og disse prøves ut i et forsøk med varighet fra 1. august 2017 til og med 31.07.2023.

I forbindelse med modulstrukturert opplæring er det også utviklet kartleggingsverktøy og e-læringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne. Kartleggingsprøven og e-læringstjenesten skal støtte deltakeren på veien mot fullført forberedende voksenopplæring.

Bakgrunn

For å møte dagens og framtidige utfordringer på arbeidsmarkedet har regjeringen som mål å gi voksne den utdanningen de trenger, ved hjelp av kartlegging av grunnleggende ferdigheter og et tilbud om tilpasset opplæring. Regjeringen uttrykker sin ambisjon i Stortingsmelding 16 om «... å utvikle et kunnskapssamfunn der voksne som har problemer med å få varig tilknytning til arbeidslivet, får tilgang til opplæring som gir kompetanse som arbeidslivet har behov for.».

Følgende skoler/voksenopplæringssentre deltar i fase 1 av forsøket (f.o.m. skoleåret 2017/2018):

Viken

 • Asker voksenopplæring
 • Fredrikstad internasjonale skole (FRIS)
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (tidl. Skedsmo)
 • Nordre Follo voksenopplæring (tidl. Ski voksenopplæring og Oppegård kvalifiseringssenter)
 • St. Marie læringssenter (Sarpsborg)

Agder

 • Arendal voksenopplæring
 • Kvinesdal voksenopplæring
 • Lindesnes læringssenter (tidl. Kvalifiseringsenheten i Mandal)

Oslo

 • Helsfyr voksenopplæring
 • Hersleb videregående skole
 • Holtet videregående skole

Rogaland

 • Breidablik læringssenter
 • Bryne kompetansesenter
 • Eigersund voksenopplæringssenter
 • Johannes læringssenter
 • Ryfylke læringssenter
 • Sandnes læringssenter

Innlandet

 • Gjøvik læringssenter
 • Søndre land voksenopplæring
 • Østre Toten læringssenter

Trøndelag

 • Trondheim voksenopplæring (TROVO)
 • Levanger voksenopplæring
 • Nærøysund voksenopplæring (tidl. Nærøy voksenopplæring og Vikna voksenopplæring)
 • Møllegata voksenopplæring
 • Namsos opplæringssenter

Troms og Finnmark

 • Voksenopplæringa i Tromsø

Følgende skoler/voksenopplæringssentre deltar i fase 2 av forsøket (f.o.m. skoleåret 2019/2020):

Viken

 • Aurskog-Høland voksenopplæring
 • Delta Skole AS avd. VO, Askim
 • Halden kommunale kompetansesenter
 • Lørenskog voksenopplæring
 • Moss voks
 • Østfold fylkeskommune (kombinasjonsklasser)

Agder

 • Lyngdal voksenopplæringssenter

Rogaland

 • Karmøy voksenopplæringssenter

Innlandet

 • Gran og Lunner Voksenopplæring
 • Otta læringssenter, Sel
 • Voksenopplæringen i Vestre-Toten

Troms og Finnmark

 • Senter for læring og integrering (SLI), Lenvik

Nordland

 • Voksenopplæring og integrering i Andøy (VOI)
 • Hadsel voksenopplæring
 • Integreringsenheten Narvik
 • VIO Skole, Vågan