Forberedende voksenopplæring (FVO)

Kompetanse Norge er i gang med forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring. Moduler på nivå fram til videregående opplæring kalles forberedende voksenopplæring (FVO).

Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven. I tillegg omfattes opplæringstiltak i regi av Nav. Nye modulstrukturerte læreplaner er utarbeidet, og disse prøves ut i et forsøk med varighet fra 1. august 2017 til og med 31.07.2023.

I forbindelse med modulstrukturert opplæring er det også utviklet kartleggingsverktøy og e-læringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne. Kartleggingsprøven og e-læringstjenesten skal støtte deltakeren på veien mot fullført forberedende voksenopplæring.

Bakgrunn

For å møte dagens og framtidige utfordringer på arbeidsmarkedet har regjeringen som mål å gi voksne den utdanningen de trenger, ved hjelp av kartlegging av grunnleggende ferdigheter og et tilbud om tilpasset opplæring. Regjeringen uttrykker sin ambisjon i Stortingsmelding 16 om «... å utvikle et kunnskapssamfunn der voksne som har problemer med å få varig tilknytning til arbeidslivet, får tilgang til opplæring som gir kompetanse som arbeidslivet har behov for.».

Agder

 • Arendal voksenopplæring
 • Kvinesdal voksenopplæring
 • Lindesnes læringssenter (tidl. Kvalifiseringsenheten i Mandal)
 • Lyngdal voksenopplæringssenter

Innlandet

 • Gjøvik læringssenter
 • Gran og Lunner Voksenopplæring
 • Otta læringssenter, Sel
 • Søndre land voksenopplæring
 • Voksenopplæringen i Vestre-Toten
 • Østre Toten læringssenter

Nordland

 • Voksenopplæring og integrering i Andøy (VOI)
 • Hadsel voksenopplæring
 • Integreringsenheten Narvik
 • VIO Skole, Vågan

Oslo

 • Helsfyr voksenopplæring
 • Hersleb videregående skole
 • Holtet videregående skole

Rogaland

 • Breidablik læringssenter
 • Bryne kompetansesenter
 • Eigersund voksenopplæringssenter
 • Johannes læringssenter
 • Karmøy voksenopplæringssenter
 • Ryfylke læringssenter
 • Sandnes læringssenter

Troms og Finnmark

 • Senter for læring og integrering, Senja (tidl. Senter for læring og integrering (SLI), Lenvik)
 • Voksenopplæringa i Tromsø

Trøndelag

 • Trondheim voksenopplæring (TROVO)
 • Levanger voksenopplæring
 • Nærøysund voksenopplæring (tidl. Nærøy voksenopplæring og Vikna voksenopplæring)
 • Møllegata voksenopplæring
 • Namsos opplæringssenter

Viken

 • Asker voksenopplæring
 • Aurskog-Høland voksenopplæring
 • Delta Skole AS avd. VO, Askim
 • Fredrikstad internasjonale skole (FRIS)
 • Halden kommunale kompetansesenter
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (tidl. Skedsmo voksenopplæring)
 • Lørenskog voksenopplæring
 • Moss voks
 • Nordre Follo voksenopplæring (tidl. Ski voksenopplæring og Oppegård kvalifiseringssenter)
 • St. Marie læringssenter (tidl. Sarpsborg voksenopplæring)
 • Viken fylkeskommune (tidl. Østfold FK. Kombinasjonsklasser i samarbeid med Askim vgs, Fredrik II vgs, Greåker vgs og Malakoff vgs.)