Forberedende voksenopplæring (FVO)

Kompetanse Norge er i gang med forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring. Moduler på nivå fram til videregående opplæring kalles forberedende voksenopplæring (FVO).

Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven. I tillegg omfattes opplæringstiltak i regi av Nav. Nye modulstrukturerte læreplaner er utarbeidet, og disse prøves ut i et forsøk med varighet fra 1. august 2017 til og med 31.07.2023.

I forbindelse med modulstrukturert opplæring er det også utviklet kartleggingsverktøy og e-læringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne. Kartleggingsprøven og e-læringstjenesten skal støtte deltakeren på veien mot fullført forberedende voksenopplæring.

Bakgrunn

For å møte dagens og framtidige utfordringer på arbeidsmarkedet har regjeringen som mål å gi voksne den utdanningen de trenger, ved hjelp av kartlegging av grunnleggende ferdigheter og et tilbud om tilpasset opplæring. Regjeringen uttrykker sin ambisjon i Stortingsmelding 16 om «... å utvikle et kunnskapssamfunn der voksne som har problemer med å få varig tilknytning til arbeidslivet, får tilgang til opplæring som gir kompetanse som arbeidslivet har behov for.».

Våren 2019 ble forsøket utvidet med 15 kommuner og én fylkeskommune. I utvelgelsen ble det lagt stor vekt på mulighet for kombinasjonsforsøk mellom modulstrukturert opplæring på nivået under videregående opplæring og modulstrukturert fag- og yrkesopplæring. Av hensyn til følgeforskningen, inngikk de øvrige kommunene i et randomisert utvalg og ble trukket ut av forskerne.

Følgende skoler/voksenopplæringssentre deltar i fase 1 av forsøket:


Akershus

 • Asker voksenopplæring
 • Oppegård kvalifiseringssenter
 • Skedsmo voksenopplæringssenter
 • Ski voksenopplæring

Aust-Agder

 • Arendal voksenopplæring

Oppland

 • Gjøvik læringssenter
 • Søndre land voksenopplæring
 • Østre Toten læringssenter

Oslo

 • Helsfyr voksenopplæring
 • Hersleb videregående skole
 • Holtet videregående skole

Rogaland

 • Breidablik læringssenter
 • Bryne kompetansesenter
 • Eigersund voksenopplæringssenter
 • Johannes læringssenter
 • Ryfylke læringssenter
 • Sandnes læringssenter

Troms

 • Voksenopplæringa i Troms

Trøndelag

 • Trondheim voksenopplæring
 • Levanger voksenopplæring
 • Møllegata voksenopplæring
 • Namsos opplæringssenter
 • Nærøy voksenopplæring
 • Vikna voksenopplæring

Vest-Agder

 • Kvinesdal voksenopplæring
 • Kvalifiseringsenheten i Mandal

Østfold

 • Fredrikstad internasjonale skole (FRIS)
 • St. Marie læringssenter, Sarpsborg

Følgende skoler/voksenopplæringssentre deltar i fase 2 av forsøket (oppstart 01.08.19):


Nordland

 • Voksenopplæring og integrering i Andøy (VOI)
 • Hadsel voksenopplæring
 • Integreringsenheten Narvik
 • VIO Skole, Vågan

Oppland

 • Gran og Lunner voksenopplæring
 • Voksenopplæringen i Vestre-Toten
 • Otta læringssenter, Sel

Akershus

 • Auskog-Høland voksenopplæring
 • Lørenskog voksenopplæring

Østfold

 • Delta Skole AS avd. voksenopplæring, Askim
 • Halden kommunale kompetansesenter
 • Moss voks
 • Østfold fylkeskommune (kombinasjonsklasser)

Vest Agder

 • Lyngdal voksenopplæringssenter

Rogaland

 • Karmøy voksenopplæringssenter

Troms

 • Senter for læring og integrering (SLI), Lenvik