Samfunnskunnskap

For lærere som underviser voksne innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap og norsklærere som tar opp samfunnsfaglige emner i norskopplæringen.

Læremidler

Samfunnskunnskap.noSamfunnskunnskap.no

Læremiddelet dekker pensum i 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det er tilgjengelig på 23 språk, åpent for alle og gratis å bruke.

Til lærerenSamfunnskunnskap.no – ressurser for lærere

Se bakgrunnsstoff om de sju emnene i læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap. Stoffet kan også brukes av lærere som tar opp samfunnskunnskaplige emner i norskopplæringen.

Vold i nære relasjoner

Retten til å bestemme over eget liv

Her finner du en læringsressurs til bruk i opplæringen av nyankomne innvandrere i norsk og samfunnskunnskap. Retten til å bestemme over eget liv– en læringsressurs for nyankomne innvandrere om negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønns­lemlestelse, er en oppdatering av undervisningsopplegget «Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse» (Vox, 2009).

LæremiddelbaseLæremiddelbase

Velg blant over 70 læremidler i samfunnskunnskap. Du finner «Læremidler for samfunnskunnskap» som en egen kategori i vår læremiddelbase.

 

Utsnitt av et maleri av norske flagg.Tre tips til undervisningsopplegg i 50 timer samfunnskunnskap

«Demokrati og velferdssamfunn», er et av syv emner i pensum for 50 timer samfunnskunnskap-kurset for innvandrere omfattet av introduksjonsloven. I denne artikkelen deler kurslærer Mauricio Sánchez noen av sine erfaringer fra klasserommet og beskriver tre undervisningsopplegg som fremmer variasjon og differensiering på samfunnskunnskapskurset. Målet er å bidra til mer praktisk og variert undervisning.

Prøve

Stortinget med løvestatueSamfunnskunnskapsprøve

Prøven i samfunnskunnskap er en digital flervalgsprøve som kandidatene skal avlegge på et språk de forstår godt. Resultatet på prøven er «bestått» eller «ikke bestått».

Etterutdanningskurs

Kompetanse Norge har ansvar for at det blir arrangert etterutdanningskurs for tospråklige lærere. Fra 2020 arrangerer Drammen voksenopplæring kurs på oppdrag fra Kompetanse Norge. Drammen voksenopplæring har nå ansvar for påmelding og kursgjennomføring. Alle henvendelser skal gå til Drammen voksenopplæring. Alle kurs blir fortsatt også kunngjort på nettsiden vår. Vi informerer fortsatt om kursene under kurs og arrangementer.

Deltakerbevis

Drammen voksenopplæring utsteder deltakerbevis for deltakere som har gjennomført de tre modulkursene etter 2020.

Organisering

Fra klasserom hvor videokonferanse foregårVideokonferanse

Få tips om hvordan du kan bruke videokonferanse for å gjennomføre fjernundervisning i samfunnskunnskap.