Samfunnskunnskap

For lærere som underviser voksne innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap og norsklærere som tar opp samfunnsfaglige emner i norskopplæringen.

Læremidler

Samfunnskunnskap.noSamfunnskunnskap.no

Læremiddelet dekker pensum i 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det er tilgjengelig på 23 språk, åpent for alle og gratis å bruke.

Til lærerenSamfunnskunnskap.no – ressurser for lærere

Se bakgrunnsstoff om de sju emnene i læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap. Stoffet kan også brukes av lærere som tar opp samfunnskunnskaplige emner i norskopplæringen.

Vold i nære relasjonerVold i nære relasjoner

Her finner du et undervisningsopplegg på 19 språk som skal gjøre det enklere for lærere å ta opp temaet vold i nære relasjoner i undervisningen. Temaet omfatter mishandling av kvinner og barn, seksuelle overgrep, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

LæremiddelbaseLæremiddelbase

Velg blant over 70 læremidler i samfunnskunnskap. Du finner «Læremidler for samfunnskunnskap» som en egen kategori i vår læremiddelbase.

 

Utsnitt av et maleri av norske flagg.Tre tips til undervisningsopplegg i 50 timer samfunnskunnskap

«Demokrati og velferdssamfunn», er et av syv emner i pensum for 50 timer samfunnskunnskap-kurset for innvandrere omfattet av introduksjonsloven. I denne artikkelen deler kurslærer Mauricio Sánchez noen av sine erfaringer fra klasserommet og beskriver tre undervisningsopplegg som fremmer variasjon og differensiering på samfunnskunnskapskurset. Målet er å bidra til mer praktisk og variert undervisning.

Prøve

Stortinget med løvestatueSamfunnskunnskapsprøve

Prøven i samfunnskunnskap er en digital flervalgsprøve som kandidatene skal avlegge på et språk de forstår godt. Resultatet på prøven er «bestått» eller «ikke bestått».

Etterutdanningskurs

Kompetanse Norge har ansvar for å tilby etterutdanningskurs for tospråklige lærere. Etterutdanningskurset består av tre moduler som dekker de sju emnene i Læreplan for 50 timer samfunnskunnskap

Kursene arrangeres både vår og høst. Alle kurs blir kunngjort på nettsiden vår.

Deltakerbevis

Vi utsteder deltakerbevis til deltakere som har gjennomført de tre modulkursene. For spørsmål om deltakerbevis, kontakt arrangementer@kompetansenorge.no

Organisering

Fra klasserom hvor videokonferanse foregårVideokonferanse

Få tips om hvordan du kan bruke videokonferanse for å gjennomføre fjernundervisning i samfunnskunnskap.

Facebook

Facebook-gruppe for lærere

Gruppa er for lærere i 50 timer samfunnskunnskap. Her kan du diskutere fag og dele erfaringer med andre tospråklige lærere.

Kontakt

Sissel Vollan

seniorrådgiver
seksjon for læreplan