Samfunnskunnskap

For lærere som underviser voksne innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap og norsklærere som tar opp samfunnsfaglige emner i norskopplæringen.

Læremidler

Samfunnskunnskap.noSamfunnskunnskap.no

Læremiddelet dekker pensum i 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det er tilgjengelig på 23 språk, åpent for alle og gratis å bruke.

Til lærerenSamfunnskunnskap.no – ressurser for lærere

Se bakgrunnsstoff om de sju emnene i læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap. Stoffet kan også brukes av lærere som tar opp samfunnskunnskaplige emner i norskopplæringen.

Vold i nære relasjonerVold i nære relasjoner

Her finner du et undervisningsopplegg på 19 språk som skal gjøre det enklere for lærere å ta opp temaet vold i nære relasjoner i undervisningen. Temaet omfatter mishandling av kvinner og barn, seksuelle overgrep, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

LæremiddelbaseLæremiddelbase

Velg blant over 70 læremidler i samfunnskunnskap. Du finner «Læremidler for samfunnskunnskap» som en egen kategori i vår læremiddelbase.

 

Utsnitt av et maleri av norske flagg.Tre tips til undervisningsopplegg i 50 timer samfunnskunnskap

«Demokrati og velferdssamfunn», er et av syv emner i pensum for 50 timer samfunnskunnskap-kurset for innvandrere omfattet av introduksjonsloven. I denne artikkelen deler kurslærer Mauricio Sánchez noen av sine erfaringer fra klasserommet og beskriver tre undervisningsopplegg som fremmer variasjon og differensiering på samfunnskunnskapskurset. Målet er å bidra til mer praktisk og variert undervisning.

Prøve

Stortinget med løvestatueSamfunnskunnskapsprøve

Prøven i samfunnskunnskap er en digital flervalgsprøve som kandidatene skal avlegge på et språk de forstår godt. Resultatet på prøven er «bestått» eller «ikke bestått».

Etterutdanningskurs

Kompetanse Norge har ansvar for å tilby etterutdanningskurs for tospråklige lærere. Etterutdanningskurset består av tre moduler som dekker de sju emnene i Læreplan for 50 timer samfunnskunnskap

Kursene arrangeres av opplæringssentre flere steder i landet både vår og høst. Alle kurs blir kunngjort på nettsiden vår.

Deltakerbevis

Vi utsteder deltakerbevis til deltakere som har gjennomført de tre modulkursene. For spørsmål om deltakerbevis, kontakt arrangementer@kompetansenorge.no

Organisering

Fra klasserom hvor videokonferanse foregårVideokonferanse

Få tips om hvordan du kan bruke videokonferanse for å gjennomføre fjernundervisning i samfunnskunnskap.

Facebook

Facebook-gruppe for lærere

Gruppa er for lærere i 50 timer samfunnskunnskap. Her kan du diskutere fag og dele erfaringer med andre tospråklige lærere.