Prøver

1. september 2013 ble det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Informasjon til innvandrere

Informasjon om norskprøven finner du på norskprøven.no.

Informasjon om samfunnskunnskapsprøven finner du på samfunnskunnskapsprøven.no.

Informasjon til opplæringsstedene

Til opplæringsstedene om norskprøven

Til opplæringsstedene om samfunnskunnskapsprøven