Nettbasert opplæring

Nettbasert norskopplæring gir den fleksibiliteten mange voksne trenger for å kunne delta på kurs. Du kan bestille nettbaserte kurs eller arrangere dem selv.

For mange kan det være vanskelig eller umulig å delta i et fulltids klasseromskurs på grunn av jobb, omsorgsoppgaver, avstand til opplæringssted, eller andre omstendigheter. Da kan nettbasert opplæring være et godt alternativ. Nettbaserte kurs kan også bidra til kortere ventelister for skoler som har stor pågang av deltakere til ordinære norskkurs.

Bestill nettbaserte kurs

Det finnes offentlige og private tilbydere av nettbasert norskopplæring for voksne innvandrere. Kommuner og arbeidsgivere kan bestille kurs av disse. Se hvem som tilbyr nettbasert norskopplæring

Hold nettbaserte kurs selv

Kompetanse Norge oppfordrer opplæringssentre til å ta i bruk nettbasert opplæring som en del av sitt tilbud. Bruk ressursene under for å komme i gang:

For lærerne – spørsmål og svar om nettbasert opplæring

For lederne – spørsmål og svar om nettbasert opplæring

Nettressurser for å lære norsk

Det fins mange ressurser tilgengelig på nett for alle som vil lære norsk. Opplæringssentrene kan bruke ressursene som en del av eller i tillegg til sine norskkurs.

Nettressurser for å lære norsk

Kontakt

Espen Munch

seniorrådgiver
seksjon for fleksibel læring