Læreplan

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere gjelder for opplæring etter introduksjonsloven.

Læreplan – bokmål og nynorsk

Læreplanen er en forskrift til introduksjonsloven og ble revidert i 2012.

Last ned læreplan bokmål (pdf)

Last ned læreplan nynorsk 2. utgåve (pdf)

Utdrag fra læreplanen

Utdraget er et lite hefte som gir oversikt over

  • mål for 50 timer samfunnskunnskap
  • domener
  • kompetansemål for norsk
  • kjennetegn ved språket i bruk og alfabetisering

Utdrag fra læreplan (kompetansepluss)

Utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere - kompetansepluss (pdf)

Metodisk veiledning

Veiledningen gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med norskopplæringen, og tar opp relevante teoretiske emner. Se metodisk veiledning.

Om læreplanen

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap er en forskrift til introduksjonsloven. Læreplanen i norsk bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk. Planen beskriver et helt opplæringsløp, fra nybegynnernivå opp til ulike sluttnivåer.

Den inngår som en del av ordningen med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ordningen er hjemlet i introduksjonsloven.

Kompetanse Norge har ansvaret for implementering av læreplanen.

Kontakt

Spørsmål vedrørende læreplanen i norsk: