Læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er forskrifter til integreringsloven. Læreplan i norsk er delt i to læreplaner: en læreplan for nivå A1 til B2 og en læreplan for nivå C1.

Læreplanene

På grunn av overgangsreglene for samfunnskunnskap kan opplæringsstedene høsten 2021 velge om de ønsker å benytte den gamle eller den nye læreplanen i samfunnskunnskap. I norsk skal alle få opplæring etter den nye læreplanen.

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 2012 (pdf)

Læreplan

Læreplan i norsk for voksne innvandrere er en forskrift til integreringsloven og gjelder fra 1. august 2021. De fleste som fikk oppholdstillatelse før 1. januar 2021, skal fortsatt følge introduksjonsloven. Disse deltakerne skal gjennomføre 550 timer opplæring i norsk og er ikke underlagt integreringslovens krav om for eksempel norskmål. De kan likevel gis opplæring etter denne læreplanen.

Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere er en forskrift til integreringsloven og gjelder fra 1. august 2021. Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere oppheves 1. januar 2022. Mellom 1. august og 31. desember 2021 er det valgfritt hvilken læreplan som brukes for opplæringen i samfunnskunnskap.

Du kan lese mer om overgangsordninger i samfunnskunnskap i forskrift om endring i forskrift til integreringsloven.

Læringsressurs i samfunnskunnskap

Innholdet på dagens læringsressurs samfunnskunnskap.no vil videreføres i en periode framover, overlappende med en ny læringsressurs som på sikt skal erstatte den gjeldende fullt ut.

I løpet av høsten 2021 vil det som følge av ny læreplan i samfunnskunnskap bli lansert en ny læringsressurs i samfunnskunnskap. Etter planen vil læringsressursen først lanseres på bokmål og nynorsk. Deretter vil innholdet stegvis publiseres på flere språk. Læringsressursen vil etter planen ha faglige innhold på 23 språk i løpet januar 2022.

Prøve i samfunnskunnskap

Dagens samfunnskunnskapsprøve vil etter planen være tilgjengelig for gjennomføring ut 2022.

Ny samfunnskunnskapsprøve etter ny læreplan i samfunnskunnskap vil være tilgjengelig fra 1. januar 2023.

Kandidater til dagens prøver i samfunnskunnskap vil fortsatt kunne forberede seg til prøven ved hjelp av innholdet på dagens læringsressurs, samfunnskunnskap.no.

Prøver i norsk

Det er foreløpig ikke planlagt store endringer for norskprøvene. Det vil fortsatt være én delprøve per ferdighet på nivåene A1-B2, og dagens oppgaveformater vil videreføres. Innholdet i oppgavene vil være i samsvar med nivåer, domener og tematikk i Det europeiske rammeverket og nivåbeskrivelsene og de tverrfaglige temaene i den nye læreplanen.

Kompetansepakker

Kompetanse Norge har utviklet kompetansepakker for å støtte opplæringsstedene i innføringen av nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap. På disse sidene finner du tekster, filmer, podkaster, refleksjonsoppgaver og presentasjoner til bruk i arbeidet med nye læreplaner.

I de første episodene av Læreplanpodden kan du høre om noen sentrale temaer fra de nye læreplanene.