Kurs og konferanser

Se alle kurs og konferanser
Ung mann sitter i et klasserom og leser i ei bok

Mastergradsstipend

Vi tar ikke imot henvendelser om mastergradsstipend for 2018. Følg med på nettsiden (meld deg på vårt nyhetsbrev) hvor ny utlysning vil bli kunngjort når det er satt av midler til dette.