Rekruttering av kursdeltakere til Kompetansepluss

Vi gir deg fem råd for hvordan du motiverer ansatte til å melde seg på kurs. Ansatte motiveres når de ser at opplæringen er tilpasset behovene og arbeidssituasjonen deres.

Basert på erfaringer fra tidligere opplæringsprosjekter, gir Kompetanse Norge følgende råd:

Forankring

Ved å forankre kursene hos lederne i virksomheten, sikrer du at ledelsen prioriterer kursingen og gir de ansatte mulighet og tid til å delta. Det er viktig at også nærmeste leder støtter den ansatte i å gå på kurs.

Spre informasjon

Informer og kommuniser med de ansatte om kursene. Dette kan du gjøre gjennom allmøter, direkte kontakt med hver ansatt eller avdeling, plakater eller informasjonsskriv. Her finner du rekrutteringsmateriell som du kan ta med. Er det ansatte i virksomheten som har gått på kurs gjennom Kompetansepluss tidligere? Få dem med på laget i rekrutteringsarbeidet.

Kursomtale

Kursene må omtales med et forståelig og inviterende språk. Ikke bruk ord som kan virke stigmatiserende eller vanskelige. Knytt kursomtalen til oppgaver som er relevante for de ansatte.

Synliggjør nytten

Nye krav i jobben, som økte krav til rapportering og skriftliggjøring, kan motivere. Hvis økt kompetanse kan gi nye arbeidsoppgaver, økt lønn eller mer ansvar, er også dette en viktig motivasjonsfaktor. Kan ansatte ha mulighet til å gå videre til å ta fagbrev, sertifikater eller andre kurs? Husk å synliggjøre dette. Også i privatlivet kan ansatte ha nytte av kurs, for eksempel ved at det blir lettere å hjelpe barn med leksene eller å bestille billetter på nett.

Evaluering av Kompetansepluss (tidligere BKA)-opplæring har konkludert at kursene har ført til positiv endringer for mange deltakerne, både i arbeids- og hverdagslivet. Mange opplever økte grunnleggende ferdigheter. Kursene har også ført til positive endringer hos virksomhetene, blant annet bedre kommunikasjon og samarbeid, bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver og redusert sykefravær.

Les mer i oppsummeringen av dokumenterte effekter av Kompetansepluss (tidligere BKA).

Tilrettelegging

Det er en motivasjonsfaktor i seg selv hvis kursingen kan skje i arbeidstiden. For noen er det motiverende at kurset foregår i virksomhetens lokaler, mens andre foretrekker et eget kurssted. Jobber ansatte i turnus eller skift? Da kan du legge til rette ved å sette opp kurs både på dag- og kveldstid, og ved å sette sammen grupper som går i samme vaktlag.

Det er viktig å kjenne behovene og ønskene til virksomhetens egne ansatte, og tilpasse rekrutteringen etter det.