Disse får Kompetansepluss-midler i 2019 (frivillighet)

Kompetanse Norge deler ut nær 10 millioner kroner til frivillige organisasjoner for kurs i grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter eller norsk-/samiskferdigheter for voksne

Har du spørsmål om tildelingen? Ring 23 38 13 00.

Listen viser helt eller delvis innvilgede søknader. Noen av søknadene på listen har fått deler av søknaden innvilget. Det kommer utfyllende informasjon om dette i svarbrevet, men hvis man trenger å få bekreftet tilsagnsummen raskt, kan man få innvilget sum bekreftet på telefon.

Kompetansepluss arbeid finner du her.

Tildeling Kompetansepluss frivillighet 2019
Mottaker Referanse
Dysleksi Norge RITLTB
Felles Forum For Innvandrer Kvinner I Østfold NWFLCX
Folkeuniversitetet Midt-Norge SHIUKX
Folkeuniversitetet Nord NLKYQJ
XOOBDG
LQGRFB
QOKTBH
ENNGXF
XCADIC
Folkeuniversitetet Nordland VIRLKR
XZVWPC
XDHPEF
EJBFDC
YGNJYX
ESQQRR
Folkeuniversitetet Sørlandet ZCWAZR
Folkeuniversitetet Sør-Øst FEGNVN
UEKMKO
Folkeuniversitetet Vestlandet SBRFWH
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hordaland PWLXXL
Inderøy Røde Kors TIYYDG
Karasjoga Samiid Searvi Karasjok Sameforening LCNBHR
MYXBDP
Litauisk Forening I Trøndelag Baltai FRFFKM
BKRMXH
Norsk Folkehjelp Sarpsborg Og Halden BYGRTP
Prios Frivillig JGLIUQ
Røros Idrettslag QIYAIJ
Sortland Idrettslag CNYYRW
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aust-Agder Og Telemark OGLOEA
Stiftelsen Kirkens Bymisjon I Bergen VCQMNX
Stiftelsen Mangfold I Arbeidslivet NLXJSX
AGXOMQ
Studieforbundet Aof Norge CMNWFO
YSYCBY
XFIZIK
VMVBOP
JYXNBR
NSSKQL
GXWSIT
Studieforbundet Aof Norge Avd Oslo Akershus JPTHAG
Thai/Norsk Språk- Og Kulturforening ODFSJX