Bedre kommunikasjon på arbeidsplassen

BKA-kurs i muntlige ferdigheter setter i gang prosesser hos den enkelte deltaker og er med på å endre arbeidsplassen. – Deltakerne opplever mestring og nye utfordringer fordi de utvikler flere måter å kommunisere på, sier Ingeborg Grinaker Wøien, leder for fagutvikling hos Hapro, senter for yrkeskvalifisering.

I 2014 ble muntlige ferdigheter en del av BKA, og Hapro er en av kurstilbyderne som i høst har satt i gang BKA-kurs hos flere barnehager i Oppland. De har også fått prosjektmidler fra Vox som skal brukes til å utvikle metoder og materiell til bruk i opplæring i muntlige ferdigheter.

– Det handler om å utvikle den profesjonelle kommunikasjonen på arbeidsplassen, sier Wøien. – Selv om de kan de norske ordene, så er det noe annet å kommunisere.

Øver på reelle samtalesituasjoner

En lærer fra Hapro er hos hver enkelt barnehage en hel dag hver uke. Da gjennomføres individuelle samtaler, opplæring og praktisk trening med deltakerne. Deltakerne prioriterer selv hvilke problemstillinger fra arbeidshverdagen de ønsker å jobbe med. I tillegg deltar lærerne på Hapro på noen personalmøter i kursperioden. Da jobber hele personalgruppa med utvalgte læringsoppgaver.

– Det kan være krevende situasjoner som å fortelle en kollega om noe de har irritert seg over, eller tørre å gi innspill på forbedringer til nærmeste leder, sier Wøien.

Under samtalene får de diskutert den aktuelle situasjonen, før de eventuelt planlegger og gjennomfører rollespill. Noen ganger filmes dette med iPad. Når de er enige om at kvaliteten på kommunikasjonen er blitt bra, går deltakeren for å gjennomføre samtalen de har trent på.

– Mange synes rollespill er skummelt, men etter hvert opplever de fleste deltakerne at dette er en trygg måte å trene på. Det er bare den som trener som blir god, sier Wøien.

Høye krav til kommunikasjon

– Det er høye krav til kommunikasjon i en barnehage, de ansatte må være på nivå 3 eller 4 i læringsmålene, de skal ikke bare leke. Det handler om samspill og om å ta ansvar for sin del av kommunikasjonen, sier Wøien.

Opplæringsmålene for den enkelte medarbeider kan være å kunne si ifra på en profesjonell og god måte om ting som oppleves som vanskelig og feil, eller om å ta i mot kritikk eller negative tilbakemeldinger.

Barnehagestyrerne har så langt gitt uttrykk for at opplæringen har startet positive prosesser i barnehagene, og at utfordrende kommunikasjonsoppgaver fokuseres og håndteres bedre.

– Det har vært en utfordrende og lærerik start, men utvikling av muntlige ferdigheter tar tid. Alle barnehagene har skrevet avtale med oss om å fortsette prosessen i nye BKA-kurs etter jul, sier Wøien.