Kompetansepluss

Kokk inne på et kjøkken

Kompetansepluss

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Gjennom Kompetansepluss fagopplæring er det mulig å kombinere teoriopplæring for praksiskandidater med opplæring i grunnleggende ferdigheter eller norsk/samisk.

Tildeling fagopplæring klar

Samlingsbasert opplæring i Kompetansepluss må stanses i kommuner med høyt tiltaksnivå. Aktuelle kommuner er opplistet i Kapittel 5A, 5B og 5C i Covid-19-forskriften. I øvrige kommuner er opplæringsvirksomhet i Kompetanse pluss ihht. §12a åpen. Generell informasjon om covid-19 og Kompetansepluss. (Oppdatert 07.05.2021).

Hvorfor søke Kompetansepluss?

 

Hvem er du?

Illustrasjon av en mann og en kvinne som står ved siden av hverandre og har et tannhjul over seg

Jeg er en opplæringstilbyder

Opplæringstilbyder er virksomheten som skal tilby opplæring i grunnleggende ferdigheter og norsk-/samiskopplæring.

Illustrasjon av kvinne og mann med to puslespillbiter over hodet

Jeg er opplæringsmottaker

Opplæringsmottaker er enten ansatte eller medlemmer i en frivillig organisasjon som opplever behov for å få opplæring i grunnleggende ferdigheter eller norsk-/samiskopplæring.

Kurs og konferanser for Kompetansepluss

Regionale samlinger for Kompetansepluss

Det var regionale samlingar i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø for tilbydarar og etterspørrarar til Kompetanseplussordninga.

Nettkurs for kursholdere i Kompetansepluss-programmet

Kurset består av ni moduler med tekst, videoer og oppgaver. Kurset kan gjennomføres individuelt eller i en gruppe. Etter gjennomført kurs får deltakerne et kursbevis.

Nettkurs om læring i arbeidslivet

Dette nettkurset handler om ulike sider ved læring i arbeidslivet, med vekt på læring av grunnleggende ferdigheter. Det egner seg for lærere og veiledere som gir opplæring eller veiledning tilknyttet arbeidsplass, praksisplass, arbeidstrening eller lignende.

Nettkurs «Språk i arbeid»

Dette nettkurset handler om hvordan arbeidsplassen kan legge til rette for språklæring på arbeidsplassen. Den skal introdusere enkle grep for nære kolleger og ledere til ansatte som skal lære norsk, slik at de kan støtte og oppmuntre til mer språklæring i arbeidssituasjoner.