Startskuddet for kvalitetsrammeverket

Kvalitetsrammeverket for karrierveiledning ble presentert på den nasjonale karriereveiledningskonferansen 7. og 8. november. Under finner du oppdaterte versjoner av innholdet i de tre delene. Vi jobber nå med å utvikle en egen nettside for å presentere kvalitetsrammeverket i sin helhet.

Rammeverket er utviklet videre etter innspillsrunden i vår. I påvente av nettstedet finner du det oppdaterte kvalitetsrammeverket her. 

Etikk

Etikk består av fem deler:

  1. tolv etiske retningslinjer for karriereveiledning
  2. modellen «Rammene for etisk praksis»
  3. verdigrunnlag
  4. refleksjonsmodell
  5. etisk løfte

Les mer om de fem delene og hva som er endret (pdf).

Temaet er utførlig beskrevet på sidene 22 til 35 i rapporten Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Faglig forslag til områdene etikk, karrierekompetanse og kompetansestandarder (pdf).

Karrierekompetanse

Karrierekompetanse består av to deler:

  1. modell: karrierelæring i kontekst
  2. områder for utforsking og læring – karrierekompetanse

Her finner du en kortversjon som presenterer modellen og kompetanseområdene (pdf). Du kan også klikke deg gjennom presentasjonen som presenterer noen av hovedmomentene (pdf).

Temaet er utførlig beskrevet på sidene 37 til 75 i rapporten Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Faglig forslag til områdene etikk, karrierekompetanse og kompetansestandarder (pdf).

Kompetansestandarder

Kompetansestandarder for karriereveiledning består av tre deler:

  1. beskrivelse og klargjøring av hvem som jobber utøvende med og hvem som har ansvar for karriereveiledning
  2. beskrivelse av sju kompetanseområder for karriereveiledning
  3. en nivådeling som består av to nivåer: kompetent og spesialisert

Les mer om de tre delene og hva som er endret i Kompetansestandarder (pdf). De sju kompetanseområdene for karriereveiledning (pdf) er revidert og samlet i ett dokument.

Temaet er utførlig beskrevet på sidene 76 til 107 i rapporten Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Faglig forslag til områdene etikk, karrierekompetanse og kompetansestandarder (pdf).

Engasjement i salen under konferansen - mange hender i været

Illustrasjonene og modellene er tegnet av Anne Holm-Nordhagen.