Kompetansestandarder – hva skal en karriereveileder kunne?

Arbeidsgruppa for karrierekompetanse
Gruppa som skal levere et faglig utviklingsarbeid om tema kompetansestandarder.

Når vi nå skal lage sektoruavhengige kompetansestandarder for karriereveiledning i Norge, er det mange spørsmål som melder seg.

  • Hva er nå egentlig en kompetansestandard?
  • Hvorfor trenger vi slike?
  • Hva skiller kompetansestandarder fra øvrige måleindikatorer?
  • Hvor detaljerte og spesifikke må slike kompetansestandarder formuleres for å fungere godt, og samtidig ikke være ekskluderende?
  • Hvordan kan vi sikre oss at kompetansestandarder kan inspirere til kontinuerlig kompetanseutvikling hos veiledere?

Kompetanse defineres ofte som evnen til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å produsere et ønsket resultat. En kompetansestandard vil dermed naturlig handle om at en person kan demonstrere kompetanse på et forhåndsbestemt nivå innenfor et avgrenset og målbart område. Samtidig må vi ta høyde for at for et felt som karriereveiledning er det av åpenbare grunner vanskelig å observere kompetanse direkte. Med konkrete og gjennomtenkte kompetansestandarder vil vi forhåpentligvis kunne legge til rette for identifisering av kompetanse.

Det er mange fordeler for en bransje ved å ha gode og presise kompetansestandarder å måle seg mot. Kompetansestandarder kan lette rekrutteringsarbeid, avdekke kompetansebehov og sikre oppfølging og videreutvikling av medarbeidere. For tilbydere av studier og kurs innen karriereveiledning, kan kompetansestandarder bidra til at studiene har kvalitet og relevans og oppdatert innhold. I politikkutvikling på feltet kan standarder være styrende for innhold og kvalitet på tjenestene. Kompetansestandarder utgjør dermed en naturlig og viktig del av et kvalitetsrammeverk for karriereveiledning i Norge.

Vi gleder oss til å gå i gang med arbeidet!

Gry E. Bakke, leder

Seniorrådgiver

Kompetanse Norge

Torild Schulstok, fagekspert

Høgskolelektor

Høgskolen i Innlandet

Ingjerd E. Gaarder

Fung. seksjonsleder

Kompetanse Norge

Roger Kjærgård

Førsteamanuensis, karriereveiledning

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kjell Helge Kleppestø

Senterleder og partnerskapskoordinator

Karriere Hordaland

Tove Ann Hustveit

Avdelingsleder

Sauda videregående skole

Lone Lønne Christiansen

Seniorrådgiver

Utdanningsdirektoratet

Ingjerd Rindal

Avdelingsleder

Nav Lillehammer

Helene Fredriksen

Karriereveileder

Oslo Voksenopplæring

Artikkelbilde

KUNNSKAP – Utviklingen av rammeverket NICE

I serien KUNNSKAP gir vi dere et innblikk i fag- og kunnskapsgrunnlag for vårt arbeid med å utvikle faglige forslag til et kvalitetsrammeverk for karriereveiledning i Norge. Du får høre fra relevante fagpersoner, om eksisterende rammeverk og innblikk i sentral faglitteratur.

Det første bidraget kommer fra Johannes Katsarov, forsker fra Universitetet i Zurich. Han er koordinerende direktør for NICE (Network for Innovation in Career Guidance & Counselling in Europe). Her forteller han om bakgrunn, utvikling og målsetninger for arbeidet i NICE.

Artikkelbilde

Hvordan kvalitetssikre skolens arbeid med karriereveiledning?

Etter ti år med arbeid med skoleutvikling i Utdanningsdirektoratet, har jeg igjen blitt trukket med i arbeidet med kjerneelementer for faget Utdanningsvalg, og nå også i arbeidet med et kvalitetsrammeverk for karriereveiledning og derunder kompetansestandarder for karriereveiledere. Jeg kjenner at karriereveiledning fortsatt trigger meg. Jeg tenker at dette er et fagfelt som går rett inn i selve meningen med grunnopplæringen. Jeg tenker at dette er et fagfelt som går rett inn i selve meningen med grunnopplæringen, skriver Lone Lone Lønne Christiansen fra Utdanningsdirektoratet. Her reflekterer hun over hvorfor det er spennende å være en del av prosjektet, og hvorfor karriereveiledning er så viktig i skolen.

Artikkelbilde

Som karriereveileder er jeg god til - hva?

Hvis du fikk i oppgave å fullføre setningen: «Som karriereveileder er jeg god til å…» med tre-fem stikkord, hvilke ville du da ha valgt? Jeg våger meg på en påstand om at sjansen er stor for at utsagn a la: «...snakke med folk», «...lytte», «…stille gode spørsmål», «...inngi tillit», «...skape en god relasjon», «…være etisk bevisst», ville være med på den lista. Og ja, slike ferdigheter og kompetanser er utvilsomt helt essensielle for å skape gode karriereveiledningsprosesser, og er noe som alle karriereveiledere må jobbe strukturert med å utvikle og vedlikeholde.

Bli kjent med prosjektdeltakerne

Kjell Helge Kleppestø

I Hordaland er karriereveiledning satt på dagsorden som en viktig del av kompetansepolitikken. Kjell Helge tror arbeidet med et rammeverk for karriereveiledning blir viktig blant annet for at de ulike karriereveiledningstjenestene skal sees i sammenheng.

Helene Fredriksen

Helene er stolt over å få være med på å lage anbefalinger til hva de som jobber med karriereveiledning skal kunne. Hun forteller at hun selv har hatt stor utbytte av masteren i karriereveiledning i sitt arbeid på Oslo Voksenopplæring

Tove Ann Hustveit

Tove Ann har lært hvor viktig ledelsens kompetanse er for utviklingen av karriereveiledning i skolen.