En introduksjon

Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer. Rammeverket skal bli et nyttig verktøy både for karriereveiledere og andre som har ansvar for tjenestene.

Alle i prosjektet samlet
Alle i prosjektet samlet.

Det fjerde temaet Kvalitetssikring - kvalitetsindikatorer, evaluering, statistikk og forskning, skal i første omgang bli utredet internt i Kompetanse Norge.

Hele feltet vil få anledning til å komme med innspill etter at arbeidsgruppene har kommet med sine faglige anbefalinger til rammeverket. Mot slutten av 2019 er målet å ha ferdig en endelig versjon.

Du kan lese mer om de ulike temaene på denne prosjektnettsiden. Nettsiden skal være et vindu til prosjektet og din mulighet til å følge med på det som skjer. Her kan du få faglig inspirasjon, kunnskap om temaene vi jobber med og smakebiter fra arbeidsprosessen. Vi tar gjerne imot dine tanker underveis, og du kan når som helst bruke dialogboksen til å sende oss dine innspill.

Les bakgrunnsnotatet (pdf)

Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport NOU 016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn anbefalte etablering av et felles kvalitetsrammeverk for de norske karriereveiledningstjenestene, som grunnlag for et mer helhetlig system for karriereveiledning.

Kunnskapsdepartementet ga i tildelingsbrevet for 2017 Kompetanse Norge oppdraget med å utvikle et kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.  I mars 2017 beskrev de oppdraget nærmere i et eget tildelingsbrev.

Kunnskapsgrunnlag