Artikkelbilde

En introduksjon

Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer. Rammeverket skal bli et nyttig verktøy både for karriereveiledere og andre som har ansvar for tjenestene.

Artikkelbilde

Kvalitetsrammeverket i praksis – Hvordan integrere karrierelæring i alle fag?

Hva har Hedda Gabler, karrierelæring, livsmestring og de nye kompetanseområdene i kvalitetsrammeverket med hverandre å gjøre? Det får du svar på i første del av vår nye serie: «Kvalitetsrammeverket i praksis» der du får møte Jørund, aka, karrierekaren.

Artikkelbilde

Oppdatert versjon av kvalitetsrammeverket

Her finner du en oppdatert versjon av kvalitetsrammeverket. Nettstedet Kvalitet i karriereveiledning skal gjøre hele det oppdaterte kvalitetsrammeverket tilgjengelig. Kvalitet i karriereveiledning lanseres 16. oktober.

Send oss dine innspill