Artikkelbilde

En introduksjon

Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer. Rammeverket skal bli et nyttig verktøy både for karriereveiledere og andre som har ansvar for tjenestene.

Artikkelbilde

Les fagrapporten og gi innspill til kvalitetsrammeverket

Du kan nå lese de faglige forslagene til nasjonalt kvalitetsrammeverk i rapporten. Vi vil gjerne ha dine innspill, og vi håper mange vil benytte seg av denne muligheten til å si sin mening om enten hele eller deler av forslaget.

Artikkelbilde

Karriereveiledning gjør en forskjell!

Hva betydde det for deg å få snakke med en karriereveileder? Hva bidro karrierveiledning til i ditt liv? Betydningen av karriereveiledning er ikke lett å måle, men karriereveiledning kan være av stor betydning i den enkeltes liv.

Send oss dine innspill

Tidsplan for prosjektet