Artikkelbilde

En introduksjon

Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer. Rammeverket skal bli et nyttig verktøy både for karriereveiledere og andre som har ansvar for tjenestene.

Artikkelbilde

Kvalitetsrammeverket i praksis - Metode og ressurshefte for nyankomne flyktninger

Flyktninger ved integreringsmottaket i Larvik har deltatt i karriereveiledning, språktrening, vært på bedrifts- og høgskolebesøk, og arbeidstrening i det tverrfaglige undervisningsopplegget «Yrkespakken» som er inspirert av kvalitetsrammeverket for karriereveiledning.

Artikkelbilde

Kvalitetsrammeverket i praksis - Hvordan integrere karrierelæring i alle fag?

Hva har Hedda Gabler, karrierelæring, livsmestring og de nye kompetanseområdene i kvalitetsrammeverket med hverandre å gjøre? Det får du svar på i første del av vår nye serie: "Kvalitetsrammeverket i praksis" der du får møte Jørund, aka, karrierekaren.

Artikkelbilde

Startskuddet for kvalitetsrammeverket

Kvalitetsrammeverket for karrierveiledning ble presentert på den nasjonale karriereveiledningskonferansen 7. og 8. november. Her finner du oppdaterte versjoner av innholdet i de tre delene. Vi jobber nå med å utvikle en egen nettside for å presentere kvalitetsrammeverket sin helhet.

Send oss dine innspill