Artikkelbilde

En introduksjon

Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer. Rammeverket skal bli et nyttig verktøy både for karriereveiledere og andre som har ansvar for tjenestene.

Artikkelbilde

Vil du bli ambassadør for kvalitetsrammeverket

Vi i Kompetanse Norge setter nå sammen et ambassadørkorps med engasjerte folk fra hele feltet som har lyst til å jobbe med kvalitet i karriereveiledning. Søknadsfrist er 21. desember.

Artikkelbilde

Kvalitet i karriereveiledning er publisert

Nå er nettstedet Kvalitet i karriereveiledning tilgjengelig. Her finner du Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning og nettstedet er for alle som jobber med eller har ansvar for karriereveiledningstjenester.

Send oss dine innspill