Artikkelbilde

En introduksjon

Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer. Rammeverket skal bli et nyttig verktøy både for karriereveiledere og andre som har ansvar for tjenestene.

Artikkelbilde

KUNNSKAP – Et dypdykk i etikk

I serien KUNNSKAP gir vi dere et innblikk i fag- og kunnskapsgrunnlag for vårt arbeid med å utvikle faglige forslag til et kvalitetsrammeverk for karriereveiledning i Norge. Du får høre fra relevante fagpersoner, om eksisterende rammeverk og innblikk i sentral faglitteratur.

Lars Gunnar Lingås er med i arbeidsgruppa om etikk, og han har jobbet med profesjonsetikk i over 30 år. Her gir han oss en litteraturoversikt med både lettleste og mer krevende bidrag til fagfeltet om etikk.

Send oss dine innspill

Tidsplan for prosjektet