Artikkelbilde

En introduksjon

Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer. Rammeverket skal bli et nyttig verktøy både for karriereveiledere og andre som har ansvar for tjenestene.

Artikkelbilde

Kvalitetsrammeverket – hva skjer videre?

Du har kanskje lurt på hva som skjer videre i utviklingen av kvalitetsrammeverket? Vi har gjennomført en innspillsrunde og jobbet med revidering av rammeverket Nå er vi i gang med å utvikle en nettside der kvalitetsrammeverket vil være tilgjengelig for hele karriereveiledningsfeltet.

Artikkelbilde

KUNNSKAP- International approaches to quality in career guidance

Tristram Hooley`s report looks at how a range of countries around the world define quality in career guidance. It argues that the term quality can be used in a variety of ways by different countries.

Send oss dine innspill