Artikkelbilde

En introduksjon

Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer. Rammeverket skal bli et nyttig verktøy både for karriereveiledere og andre som har ansvar for tjenestene.

Artikkelbilde

Kompetansestandarder – Bli med inn i arbeidet!

Arbeidsgruppa som skal lage forslag til kompetansestandarder har hatt fire samlinger i år. Det er mange som er spente på dette arbeidet, og vi gleder oss til å få innspill fra hele feltet til våren.

Artikkelbilde

Karriereveiledning gjør en forskjell!

Hva betydde det for deg å få snakke med en karriereveileder? Hva bidro karrierveiledning til i ditt liv? Betydningen av karriereveiledning er ikke lett å måle, men karriereveiledning kan være av stor betydning i den enkeltes liv.

Send oss dine innspill

Tidsplan for prosjektet