Artikkelbilde

En introduksjon

Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer. Rammeverket skal bli et nyttig verktøy både for karriereveiledere og andre som har ansvar for tjenestene.

Artikkelbilde

Hvordan kvalitetssikre skolens arbeid med karriereveiledning?

Etter ti år med arbeid med skoleutvikling i Utdanningsdirektoratet, har jeg igjen blitt trukket med i arbeidet med kjerneelementer for faget Utdanningsvalg, og nå også i arbeidet med et kvalitetsrammeverk for karriereveiledning og derunder kompetansestandarder for karriereveiledere. Jeg kjenner at karriereveiledning fortsatt trigger meg. Jeg tenker at dette er et fagfelt som går rett inn i selve meningen med grunnopplæringen. Jeg tenker at dette er et fagfelt som går rett inn i selve meningen med grunnopplæringen, skriver Lone Lone Lønne Christiansen fra Utdanningsdirektoratet. Her reflekterer hun over hvorfor det er spennende å være en del av prosjektet, og hvorfor karriereveiledning er så viktig i skolen.

Send oss dine innspill

Tidsplan for prosjektet