Innleggene fra «Karriereveiledning for integrering – trenger du mer kompetanse?»

Mandag 22. og tirsdag 23. mai kunne du følge konferansen «Karriereveiledning for integrering» direkte fra Gardermoen. Nå kan du se opptakene – rett fra kontoret eller sofaen.

35 Nav- og karriereveilederne fra Bodø, Steinkjer, Oslo, Drammen, Larvik og Kristiansand
35 Nav- og karriereveilederne var tidligere i år samlet for å lære mer om karriereveiledning i mottak. Nå gir vi flere en mulighet til å styrke kompetansen på dette feltet (Foto: Marianne Wennesland)

 

Du finner opptakene og presentasjonene fra konferansen i programmet nedenfor.

 

 

 

Mandag 22. mai  

10.30–10.40

Åpning og velkommen
Cathinca Hatlem, Kompetanse Norge

Se opptak av åpningen

10.40–11.15

Olikheter är våra största möjligheter
Milad Mohammadi

Se opptak av Milads innlegg

11.15–11.30

Erfaringsdeling

11.30–11.40 Pause
11.40–12.30

Asylprosessen fra A til Å
Katarzyna Piesla, Udi og Hege Aspelund, Imdi

Se Katarzynas presentasjon (pdf)
Se Heges presentasjon (pdf)

Se opptak av Heges innlegg

12.30–13.30 Lunsj
13.30–14.40

Godkjenning av utenlandsk utdanning
Utdanningssystemet i Syria og Eritrea
Johan Roko, NOKUT

Se Johans presentasjon (pdf)

Se opptak av Johans innlegg

14.40–15.00  Pause
15.00–16.30

Å veilede innvandrere, hvordan tilrettelegger vi samtalen?
Tone Salthe, Nav, Kompetansemiljøet integrering

Se Tones presentasjon (pdf)

Se opptak av Tones innlegg

Tirsdag 23. mai 
08.30–08.35 God morgen og velkommen
08.35–09.30

Innsyn gir utsyn – erfaringer med
karriereveiledning i introduksjonsprogram
Birgitte Daae, Karriere Troms og Wedeb Tsegay Brhane, introdeltaker

Se Birgitte og Wedebs presentasjon (pdf)

Se opptak av innlegget til Birgitte og Wedeb

Ressurs-cv (pdf) – denne fikk hun ikke vist under konferansen, men her er den.

09.30–09.45 Pause
09.45–10.55

Reaksjoner på krig og flukt – traumer og stabilisering
Gudrun Nordmo, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Se Gudruns presentasjon (pdf)

Se opptak av Gudruns innlegg

10.55–11.15 Pause
11.15–12.00

Veiledning med tolk
Anke Imsen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Se Ankes presentasjon (pdf)

Se opptak av Ankes innlegg

12.00–13.00 Lunsj
13.00–14.15

Etiske utfordringer i veiledning av innvandrere
Anne Holm-Nordhagen, Høgskolen i Sørøst-Norge

Se Annes presentasjon (pdf)

Se opptak av Annes innlegg

14.15–14.30  Pause
14.30–16.00

Når selvfølelsen vokser – om hvordan friskfaktorer og mestring bygger psykisk helse
Mia Börjesson, sosiolog, veileder og inspirator!

Se opptak av Mias innlegg

  Vel hjem!