Etiske retningslinjer

Kompetanse Norge har utviklet nasjonale etiske retningslinjer som en del av Nasjonalt kvalitetsrammeverk.

Hvordan kan man utvikle god etisk praksis? Nøkkelen er kompetanse, etisk bevissthet og refleksjon. I Nasjonalt kvalitetsrammeverk er det utviklet et verdigrunnlag og nasjonale retningslinjer som skal bidra til et felles etisk fundament for karriereveiledning. Målet er å oppmuntre til systematiske og strukturert refleksjon, og å starte samtaler om etikk i karriereveiledning.

Du finner de etiske retningslinjene her.

Etiske retningslinjer ved de fylkesvise karrieresentrene

Kompetanse Norge ledet i 2016 arbeidet med å utvikle felles etiske retningslinjer og samarbeidet med en arbeidsgruppe med representanter fra de fylkesvise karrieresentrene, partnerskap for karriereveiledning og eksperter på etikk.

Her finner du retningslinjene som ble utformet den gangen