Bruk flere digitale verktøy i veiledningen

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan gi tilpasset og fleksibel karriereveiledning til den enkelte veisøker og ulike grupper? Da er denne webinar-serien noe for deg.

Vi vil gi noen eksempler på hvordan du kan legge opp et veiledningsløp som øker veisøkers utbytte ved å kombinere digital karriereveiledning med veiledningsmøter ansikt til ansikt.

Webinarene gir ikke opplæring i bruk av ulike verktøy, men vi vil gi deg tips og ideer på hvordan du kan integrere ulike verktøy og plattformer i din veiledning.

Webinarene er laget som en webinarrekke, og bygger logisk på hverandre, derfor anbefaler vi at du følger webinar en før du tar nummer to og tre. Webinarene er for alle karriereveiledere fra alle sektorer.

Webinarene holdes av Anne-Lene Andresen.

Anne-Lene Andresen

Anne-Lene Andresen

 

  • Samfunnsvitenskapelig master med videreutdanning i PPU og karriereveiledning
  • Lang erfaring fra studie- og karriereveiledning, både fra høyere utdanning og som leder for et karrieresenter
  • Jobbet flere år med voksenopplæring
  • For tiden ansatt som seniorrådgiver i Kompetanse Norge, seksjon for karriereveiledning

Webinar 1: Digital karriereveiledning – gull, gråstein eller noe midt imellom?

Hva sier forskningen om digital karriereveiledning? Hvordan ser du på din rolle som «digital» karriereveileder? I dette webinaret ønsker vi å få en felles forståelse for digital karriereveiledning, og bevisstgjøre din rolle som veileder og valg av verktøy. Vi vil ta opp relevante problemstillinger som bør vurderes for å integrere digital karriereveiledning med ansikt til ansikt-veiledning.

Presentasjon: Digital karriereveiledning – gull, gråstein eller noe midt i mellom? (pdf)

Opptak fra webinaret:
(Du må kunne vise Flash for å se tekstingen. I Chrome: trykk i-ikonet ved url-en i Chrome ved adressefeltet)

Webinar 2: Digital karriereveiledning – om bruk av video i veiledningen

Hvordan kan du på en god måte integrere bruk av videosamtaler og -tilbakemeldinger i karriereveiledningen? Hva er det viktig å tenke på når du veileder digitalt? I dette webinaret vil vi dele erfaringer med bruk av video, og snakke om fordeler og ulemper ved bruk både en til en og i gruppe.

Presentasjon: Digital karriereveiledning – om bruk av video i veiledningen (pdf)

Opptak fra webinaret:
(Du må kunne vise Flash for å se tekstingen. I Chrome: trykk i-ikonet ved url-en i Chrome ved adressefeltet)

Webinar 3: Skriftlig digital karriereveiledning – med fokus på bruk av chat

Hvilke muligheter kan det skriftlige mediet gi i karriereveiledning? Er det mulig å veilede «ordentlig» ved bruk av chat? I dette webinaret vil vi ha fokus på skriftlig, digital karriereveiledning, og hvilke erfaringer som er gjort på feltet. Du vil få tips om hva det er viktig å vurdere før du setter i gang eller om du allerede har begynt med veiledning via chat.

Presentasjon: Skriftlig digital karriereveiledning – med fokus på chat (pdf)

Opptak av webinaret:
(Du må kunne vise Flash for å se tekstingen. I Chrome: trykk i-ikonet ved url-en i Chrome ved adressefeltet)