Kurs og konferanser

Se alle kurs og konferanser

Veilederforums logo

35 Nav- og karriereveilederne fra Bodø, Steinkjer, Oslo, Drammen, Larvik og Kristiansand

Karriereveiledning for integrering – trenger du mer kompetanse?

Mandag 22. og tirsdag 23. mai kan du følge konferansen «Karriereveiledning for integrering» direkte fra Gardermoen. Vi har plukket ut sentrale tema som øker kunnskapen, åpner for refleksjon og styrker ...
Mandag 22. og tirsdag 23. mai kan du følge konferansen «Karriereveiledning for integrering» direkte fra Gardermoen. Vi har plukket ut sentrale tema som øker kunnskapen, åpner for refleksjon og styrker kompetansen på dette viktige området – rett fra kontoret eller sofaen.

Oppdatering: Du finner presentasjonene fra konferanse i programmet nedenfor. Opptakene kommer snart.

Konferansen åpnes av Milad Mohammadi, som med bakgrunn i egne erfaringer skal vise hvordan ulikheter kan være våre største muligheter. Udi og Imdi forteller om asylprosessen fra A til Å, og NOKUT gir informasjon om de ulike godkjenningsordningene for utenlandsk utdanning og kunnskap om utdanningssystemene i både Syria og Eritrea.

Tone Salthe er rådgiver i Nav, «Kompetansemiljøet-integrering» og har mye erfaring med å veilede personer med innvandrerbakgrunn, og skal bidra med nyttige perspektiver og konkrete råd.

Birgitte Daae jobber ved Karriere Troms. De har et stort oppdrag for Tromsø kommune om å tilby karriereveiledning til nyankomne innvandrer i introduksjonsordningen. Hun har med seg Wedeb Tsegay Brhane, som selv har gjennomført programmet.

Høgskolen i Oslo og Akershus snakker om det å veilede med tolk. Anke Imsen vil gi dere tips og råd om hvordan håndtere slik veiledning på en god måte.

Gudrun Nordmo fra RVTS har lang erfaring med å undervise om traumer, og vil gi både kunnskap om hva dette er, og gode innspill til hvordan man kan møte mennesker med slike utfordringer.

Det kan være knyttet spesielle etiske utfordringer til det å veilede innvandrere. Anne Holm-Nordhagen fra HSN vil ta deltakerne gjennom en arbeidsøkt der de skal diskutere og reflektere rundt dette.

Samlingen avsluttes med svenske Mia Børjesson, som med sitt store engasjement vil gi oss både nyttig og inspirerende påfyll i veilederverktøykassa.

Her er det med andre ord mye å se frem til – vi håper du vil følge oss live!

Ung mann sitter i et klasserom og leser i ei bok

Mastergradsstipend

Kompetanse Norge lyser ut inntil to stipend til studenter som skriver masteroppgaver om norskopplæri ...
Kompetanse Norge lyser ut inntil to stipend til studenter som skriver masteroppgaver om norskopplæring, grunnleggende ferdigheter og karriereveiledning.

Formål

Stipendene skal bidra til å øke kunnskap og kompetanse om metode, innhold og organisering av opplæring for voksne i alle livsfaser, samt karriereveiledning for unge og voksne.

Emne

For å søke stipend fra Kompetanse Norge, må du skrive om et emne som er direkte relevant for ett av de tre fagområdene norskopplæring, grunnleggende ferdigheter eller karriereveiledning.

Dette er de temaene vi ønsker mer kunnskaper om

 • Undervisning i muntlig norsk for voksne uten at skrift er et sentralt redskap
 • Digitale medier og verktøy i voksenopplæringen
 • Tilpasset opplæring for voksne med særskilte behov
 • Opplæring på arbeidsplassen
 • Arbeidsretting av opplæringen
 • Opplæring i 50 timers samfunnskunnskap
 • Karriereveiledning for integrering
 • Karriereveiledning og etikk
 • Karrierelæring

Vi prioriterer i første rekke søknader som faller inn under punktene ovenfor. Men vi kan også åpne for å vurdere andre temaer dersom de kan knyttes til fagene norskopplæring, grunnleggende ferdigheter og karriereveiledning.

Kriterier

Emneområdet må tilføre ny kunnskap i feltet. Den som søker må ha veileder. Karakterer fra relevant utdanning og metodeforståelse slik det fremgår av prosjektbeskrivelsen blir vektlagt.

Dette må legges ved søknaden

 • Anbefaling fra veileder
 • Kort om metode og teori på maks to sider
 • En prosjektbeskrivelse på maks fire sider
 • Kopi av karakterutskrifter
 • Søknadsskjemaet som er korrekt utfylt og signert av søker

Praktisk informasjon

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. juni 2017.

Følg med på nettsiden for en eventuell utlysning også høsten 2017.

Kontroller at du har en oppdatert utlysing når du søker. Kompetanse Norge kan gjøre mindre endringer i utlysingen fram til en måned før søknadsfristen. Vi må dessuten ta forbehold om at endringer i statsbudsjettet også kan føre til endringer i mastergradsordningen.

Svar på søknadene med frist 15. juni vil være klare i månedsskiftet august/september 2017.

Utbetaling

Stipendet er på 30 000 kroner per student. Halvparten blir utbetalt ved start og resten blir utbetalt når oppgaven er bestått.

Annen informasjon

Kompetanse Norge kan ikke hjelpe med utforming av problemstilling eller gi faglig veiledning underveis.

Kompetanse Norge vil vurdere å lenke fra nettsidene våre til din masteroppgave. Stipendmottakerne kan bli bedt om å presentere oppgavene sine for Kompetanse Norge, og eventuelt i andre sammenhenger i regi av Kompetanse Norge.

Du kan ikke få masterstipend fra Kompetanse Norge (og tidligere Vox) mer enn en gang, selv om du søker på et nytt emne. Mastergrader som er ferdige før søknadsfristen har gått ut, kan ikke få stipend.

Send søknad

Last ned søknadsskjemaet (bm)

Last ned søknadskjema (nn)

Søknadsskjema og vedlegg som ikke har sensitive opplysninger skal sendes per epost til postmottak@kompetansenorge.no

Med kopi til

Merk mailen «Mastergradsstipend 2017»

Send karakterer og attester med sensitive opplysninger (innen søknadsfristen) per ordinær postgang til

Kompetanse Norge v/Kari H. A. Letrud og Gry Eilen Bakke
Postboks 236 Sentrum
0103 Oslo

Merk konvolutten «Mastergradsstipend 2017»

Ved spørsmål, ta kontakt på e-post ved

Infografikk som viser at 49 prosent av studentene oppgir å ha behov for karriereveiledning