Kurs og konferanser

Se alle kurs og konferanser
Artikkelbilde

Kvalitet i karriereveiledning

Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer. Rammeverket skal bli et nyttig verktøy både for karriereveiledere og andre som har ansvar for tjenestene.

Veilederforums logo

Infografikk som viser at 49 prosent av studentene oppgir å ha behov for karriereveiledning