Gratis videreutdanning i voksenpedagogikk og ikt-didaktikk (30 stp)

Videreutdanningen «Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter» er et samarbeid mellom Kompetanse Norge og Høgskolen i Sørøst-Norge (campus Horten). Videreutdanningen har ingen studieavgift, og målgruppen er lærere som underviser voksne på ulike opplæringsarenaer.

Kvinne med bøker på hodet.

Organisering

Videreutdanningen er basert på seks samlinger i løpet av to semestre, og er åpent for deltakere fra hele landet.

Innhold

Studiet gir innføring i teori om hvordan voksne lærer og en praktisk-didaktisk tilnærming til hvordan digitale ferdigheter kan inkluderes i opplæringen. I tillegg er det lagt opp til erfaringsbasert arbeid knyttet til egen undervisning.

Studieinformasjon

Se mer informasjon på studiestedenes nettsider:

Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter
(Høgskolen i Sørøst-Norge)