Videreutdanning

Videreutdanning som egner seg for lærere som jobber med opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne:

Kvinne med bøker på hodet.

Gratis videreutdanning i voksenpedagogikk og ikt-didaktikk (30 stp)

Videreutdanningen «Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter» er et samarbeid mellom Kompetanse Norge og Høgskolen i Sørøst-Norge (campus Horten). Videreutdanningen har ingen studieavgift...

Kvinne i blå genser

Videreutdanning om voksnes læring og læringskultur – 30 studiepoeng

Deltidsstudiet er hos OsloMet. Det rettar seg mot dei som er interesserte i leiing, rettleiing og undervisning i vaksenopplæringa, opplæringsansvar i bedrifter, pedagogisk verksemd i fleirkulturelle m...