Digitale muligheter i opplæring av voksne

Kompetanse Norge sin podcastserie «Digitalsnakk – digitale muligheter i voksenopplæringa», belyser ulike sider av bruken av teknologi i opplæringen av voksne.

mann som sitter på en sky og lytter i headset

Bruken av digitale verktøy og ressurser og mulighetene disse gir, reiser mange spørsmål for alle som jobber med opplæring av voksne. Vi har invitert lærere og ledere i privat og offentlig voksenopplæring, samt undervisere og forskere fra universitetssektoren, til å samtale med oss om dette. Resultatet er fem aktuelle samtaler som vi presenterer til dere i form av en podcast:

Samtale om rapporten «Språk uten grenser»

med Gerard Doetjes fra UiO og Rune Aares fra Larvik Læringssenter. Programleder er Karoline Tellum-Djarraya.

Arbeidsretting og bruk av digitale ressurser

med Marianne Berg-Stølen fra Birkelid Læringssenter og Nita Steinung Dahl fra Kompetanse Norge. Programleder er Eddie Pedersen

Organisering av og muligheter for nettbasert opplæring

med Karense Foslien fra NoTe og Merete Heintz fra Johannes Læringssenter. Programleder er Katrine Utgård


Digital kompetanse hos læreren og hos deltakerne

med Marianne Hagelia fra USN og Lene Vårum fra Delta voksenopplæring. Programleder er Eline Wigdel.Samtale om digital dømmekraft og personvern

med Louise Mifsud fra OsloMet og Gaute Thøgersen fra Larvik Læringssenter. Programleder er Helene Aarem.