Digitale muligheter i opplæring av voksne

Kompetanse Norge sin podcastserie «Digitalsnakk – digitale muligheter i voksenopplæringa», belyser ulike sider av bruken av teknologi i opplæringen av voksne.

mann som sitter på en sky og lytter i headset

Bruken av digitale verktøy og ressurser og mulighetene disse gir, reiser mange spørsmål for alle som jobber med opplæring av voksne. Vi har invitert lærere og ledere i privat og offentlig voksenopplæring, samt undervisere og forskere fra universitetssektoren, til å samtale med oss om dette. Resultatet er fem aktuelle samtaler som vi presenterer til dere i form av en podcast:

  • Samtale om rapporten «Språk uten grenser» med Gerard Doetjes fra UiO og Rune Aares fra Larvik Læringssenter. Programleder er Karoline Tellum-Djarraya.

  • Samtale om digital dømmekraft og personvern med Louise Mifsud og Gaute Thøgersen. Programleder er Helene Aarem.