Regnetesten

Regnestesten analyserer styrker og svakheter i brukerens regneferdigheter. Lærere og kursledere kan bruke den til å kartlegge opplæringsbehov. Testingen skjer på nettet og kan gjennomføres individuelt eller i gruppe.

Bilde av kvitteringer

Testen er diagnostisk og passer for voksne som trenger å heve sine grunnleggende regneferdigheter. Den tar for seg vanlige oppgaver som er aktuelle både i arbeidslivet og som samfunnsborger.

Testresultatet viser om kandidatene har svake, middels eller gode regneferdigheter. Disse nivåene samsvarer med læringsmålene i regneferdigheter.

Krav til testtaker

For å gjennomføre Regnetesten må testtaker kunne bruke mus og tastatur, og beherske enkel navigering på data. Testtakere bør ha norskferdigheter som tilsvarer omtrent B1 etter det felles europeiske rammeverket for språk.

Ingen sertifiseringskurs i 2017

Kompetanse Norge tilbyr ikke lenger sertifiseringskurs for 2017. Grunnen til det er at både innhold og teknologi ved testen begynner å bli utdatert, og at vi dermed på sikt ikke ønsker å tilby det til nye testveiledere.

Vi er også i en situasjon der utviklingen av andre verktøy er i gang. Kompetanse Norge planlegger å sende ut en epost til hyppige bestillere med noen spørsmål om bruk av testene, og foreløpig vil testen i 2017 blir tilgjengelig til de som er sertifisert.

Informasjon til testveileder

Regnetesten kan bare brukes av sertifiserte testveiledere. Sertifiseringen kan ikke overføres til en kollega.

Kun sertifiserte testveiledere kan bestille tester og bruke innlogging for testveiledere.

Sertifiserte testveiledere kan ta i bruk Regnetesten her.

Prøv demo av regnetesten – Passordet er «demo».

Kontakt

Har du tekniske spørsmål, eller er usikker på om noen på din arbeidsplass er sertifiserte testveiledere? Send en e-post til tester@kompetansenorge.no.

Faglige spørsmål rettes til: