Digitaltesten

Digitaltesten analyserer styrker og svakheter i brukerens digitale ferdigheter. Kursarrangører kan bruke den til å kartlegge opplæringsbehov. Testingen skjer på nettet og kan gjennomføres individuelt eller i grupper.

Hender på et tastatur

Digitaltesten har gått ut på dato, og det kommer en ny høsten 2019. I mellomtida anbefaler vi at du bruker Datasjekken, en selv-evaluering for digital kompetanse. Prøv Datasjekken og andre gode tester og sjekker vi har laget.

Den nye Digitalsjekken vil være noe enklere å bruke enn den «gamle» Digitaltesten, og vil ikke trenge noe form for sertifisering for testveiledere.

Kontakt

Ingrid Radtke

seniorrådgiver
seksjon for fleksibel læring