Lesing og skriving

Ressurser for å gi voksne opplæring i lesing og skriving.

Verktøy

Fire bilder satt sammen av en kalkulator, tastatur, hodetelefoner og utsnitt av ei bok.

Læringsmål

Læringsmålene er basert på Utdanningsdirektoratets rammeverk for grunnleggende ferdigheter og læreplanene i Kunnskapsløftet.

Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter for voksne, og kan brukes som utgangspunkt når lærerne skal velge innhold, aktiviteter og arbeidsmåter som utvikler den voksnes grunnleggende ferdigheter. Læringsmålene  kan konkretiseres i mer individuelle mål og brukes som et hjelpemiddel for å tilpasse opplæringen til voksne, uavhengig av hvilken sammenheng opplæringen skjer i.

Læringsmålene er revidert, og alle er samlet i et hefte som kan lastes ned og bestilles. Men dere kan også laste ned hver av de fire grunnleggende ferdighetene.

Last ned læringsmålene

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter (pdf) (Alle læringsmålene samlet)

Hentet fra heftet:

Læringsmål i lesing og skriving (pdf) 

Læringsmål i regning (pdf)

Læringsmål i digitale ferdigheter (pdf)

Læringsmål i muntlige ferdigheter (pdf)

Veiledning

Veiledning til læringsmålene i grunnleggende ferdigheter for voksne viser hvordan du med utgangspunkt i læringsmålene kan planlegge og tilrettelegge opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne.

Last ned veiledningen (pdf) (er under revidering)

Papirversjon

Du kan få papirversjon av læringsmålene gratis tilsendt. Her er alle ferdighetene samlet:

 

Skriv inn antall:

Kontakt

Karoline Tellum-Djarraya

seksjonsleder
seksjon for fleksibel opplæring
Elektriker i arbeid.

Profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben

Profilene kan brukes til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter og tilpasse kurs til den enkeltes behov. Profilene beskriver hvordan de grunnleggende ferdighetene er en del av arbeidsoppgavene i ulike yrker.

Kartleggingen kan gi arbeidsgivere et bilde av hvilke ferdigheter som må styrkes, og arbeidstakere kan se hvilken opplæring de har behov for innen lesing, skriving, muntlig kommunikasjon, regning og bruk av data. Profilene kan også benyttes i ordinær videregående opplæring og være gode hjelpemidler i arbeidet med å yrkesrette fellesfagene i yrkesutdanningen.

Last ned profilene

Kompetanse Norge har utviklet 19 profiler i samarbeid med representanter fra bransjene, organisasjonene, bedrifter og lærere. Last ned og la deg inspirere. Du kan tilpasse og utvikle egne profiler for å knytte kursinnhold til konkrete arbeidsoppgaver som den enkelte kjenner seg igjen i.

Profiler pdfProfiler ExcelProfiler Word
Barnehageassistent Barnehageassistent Barnehageassistent
Blikkenslager Blikkenslager Blikkenslager
Bussjåfør Bussjåfør Bussjåfør
Butikkmedarbeider Butikkmedarbeider Butikkmedarbeider
Driftstekniker/vaktmester Driftstekniker/vaktmester Driftstekniker/vaktmester
Elektriker Elektriker Elektriker
HMS-arbeid for byggfag HMS-arbeid for byggfag HMS-arbeid for byggfag
Kantineassistent Kantineassistent Kantineassistent
Lagermedarbeider Lagermedarbeider Lagermedarbeider
Maskinfører Maskinfører Maskinfører
Personlig økonomi Personlig økonomi Personlig økonomi
Pleieassistent Pleieassistent Pleieassistent
Reindriftsutøver Reindriftsutøver Reindriftsutøver
Renholder Renholder Renholder
Rørlegger Rørlegger Rørlegger
Taxisjåfør Taxisjåfør Taxisjåfør
Transportarbeider Transportarbeider Transportarbeider
Truckfører Truckfører Truckfører
Tømrer Tømrer Tømrer

Profilene er på bokmål. De er også tilgjengelig på nynorsk, samisk og engelsk.

La deg også inspirere av eksempler på profiler andre har laget.

Bestill gratis papirversjon

Kontakt

Eddie Pedersen

seniorrådgiver
seksjon for fleksibel opplæring

Tester og kartlegging

Toppen av omslaget på ordkjedeteksten.

Ordkjedetesten

Ordkjedetesten er en gruppeprøve som måler de tekniske sidene ved lesing, også kalt ordavkodingsferdigheter. Testen inneholder 90 ordkjeder. Et eksempel på en ordkjede er «trepilhvemku». Ordene i teksten er fra to til sju bokstaver og fra ulike klasser.

Oppgavene består i å markere mellomrommet med tre streker slik at en ender opp med fire ord i hver ordkjede. Deltakerne skal på fire minutter markere så mange ordgrenser som mulig.
 
Testen ble standardisert for voksne i 2007 og er enkel å administrere og rette. Det tar cirka 15 minutter fra man har introdusert testen for deltakerne til den er gjennomført. 
 
Logo for testen Logos.

Logos

Logos er en test for lese- og skriveferdigheter. Testen er diagnostisk og kan brukes etter at andre tester har avdekket mulige lese- og skrivevansker.

Den inneholder en rekke deltester som kartlegger elevens leseflyt, leseforståelse, lytteforståelse, begrepsforståelse, avkodingsferdighet og delprosesser av avkodingsstrategiene. På bakgrunn av testingen er det mulig å stille en mer presis diagnose av lesevanskene.
 
Testen ble utviklet av professor Torleiv Høien, for Logometrica i samarbeid med Kvam data as. Kompetanse Norge har finansiert en standardisering av testen for voksne.
 

Læremidler

Skjermdump av forsiden til kurset.

Les og skriv

Les og skriv er et digitalt læremiddel som gir lese- og skrivetrening for voksne. Det inneholder tekster og språkoppgaver hentet fra voksnes hverdag og arbeidsliv.


Les og skriv har også en modul som heter Les og skriv på jobben. Tekster og oppgaver under denne modulen bygger på Profiler for basisferdigheter på jobben.

All tekst kan leses opp med syntetisk tale. En kan også kopiere tekstene inn i Word og skrive dem ut slik at de kan tilpasses deltakernes behov.

Mange av tekstene har refleksjonsoppgaver som kan være utgangspunkt for muntlige og skriftlige øvelser.

Hva inneholder Les og skriv?

 • Tekster: Tekstene skal gi deg lesetrening og handler om kjente temaer hentet fra arbeidslivet, samfunnslivet, kulturlivet, privatlivet og innenfor opplæring. Lesing på jobben tar for seg det å være arbeidstaker og inneholder blant annet autentiske tekster fra arbeidslivet.
 • Motivasjon: Her kan du jobbe med språket ved hjelp av småtekster, vitser, gåter, ordtak og faste uttrykk. I tillegg finner du språkoppgaver og råd og tips. Det kan være en idé å begynne med enklere tekster som en finner her.
 • Oppgavesamling: Her finner du forskjellige typer oppgaver. Du kan jobbe med tekst, setninger, ord og tall og med skilt. Under les og skriv på jobben kan du trene lesing og skriving i konkrete situasjoner knyttet til ulike yrker.

Skjermbilde av starten av programmet med bilde av Ada.

Jakten på Ada

Jakten på Ada er et nettbasert spill som trener ferdigheter i regning, lesing, skriving og digital kompetanse. Spillet er gratis tilgjengelig på nett.

Spill på Jakten på Ada på Internett: Gå til Jakten på Ada

I jakten på Ada følger vi Ada som har lagt ut på en mystisk reise gjennom Europa og har glemt mobiltelefonen hjemme. Turen går via Amsterdam, Stuttgart og Barcelona før den ender i Firenze og mysteriet får sin oppklaring. Underveis må spilleren løse oppgaver for å komme videre.

Hvem passer spillet for?

Jakten på Ada passer for voksne som trenger trening i en eller flere av de grunnleggende ferdighetene. Minoritetsspråklige på nivå B1–B2 vil også få god språktrening i dette spillet. Spillet passer også for skoleungdom som vil trene en eller flere av ferdighetene, gjerne sammen med en forelder.

Hvilke ferdigheter kreves for å spille?

Oppgavene krever ferdigheter både i regning, lese- og skriveforståelse og digital kompetanse. Vanskelighetsgraden spenner fra høyt nivå 1 til høyt nivå 2 i læringsmålene for grunnleggende ferdigheter. Dette tilsvarer cirka 5. til 8. klassenivå i grunnskolen.

Når du starter spillet, må du velge mellom «lett» og «vanskelig». Vi gjør oppmerksom på at forskjellen mellom «lett» og «vanskelig» forklarer vanskelighetsgraden på de oppgavene du får underveis, ikke spillet ellers.

Hvordan kan veilede og instruktører bruke spillet?

Veiledere kan sette en eller flere brukere i gang med spillet, følge med og hjelpe til underveis om nødvendig. Oppgavene spilleren må løse kan fungere som en innfallsport til å oppdage problem- og mestringsområder hos spilleren.

Spillet kan stanses underveis ved at spilleren trykker på krysset øverst i høyre hjørne for å lukke nettleservinduet. Da vil spilleren få oppgitt en kode som kan brukes neste gang spillet åpnes. Spilleren vil da begynne igjen der hun eller han avbrøt forrige gang.

Hva kreves av maskin og programvare?

Alle nyere datamaskiner med Flash Player 8 eller nyere kan kjøre spillet. Flash Player følger med alle nyere nettlesere. Hvis brukermaskinen ikke har ny nok versjon av Flash Player, vil spillet vise en beskjed om dette.

Ada og nettleseren Chrome er ikke gode venner, så du må bruke en annen nettleser.

Brukermaskinen bør ha lydkort og lyden skrudd på.

For å spille Jakten på Ada på Internett, må spilleren ha bredbåndstilgang. Laveste adsl-hastighet er rask nok.

Skjermdump av forsiden til kurset.

På sporet av ordet

På sporet av ordet er et nettbasert program med arbeidsoppgaver som gir voksne trening i blant annet ord- og lydkombinasjoner. Programmet kan være en ekstra ressurs i lese- og skriveopplæring for voksne.

Viktig informasjon: Det er viktig at du ikke trykker på mellomromstasten, før du trykker på svarknappen.

Her finner du programmet: Gå til På sporet

Oppgavene gir trening i ord- og lydkombinasjoner som for eksempel at sj-lyden kan skrives: sk-, skj-, sj- og tj. I tillegg inneholder programmet noen oppgaver som handler om valg av rett ord slik som da eller når og valg av rett ordendelse som -ene eller -ende.

Anbefaling for å øke effekten av læring

 • repetere oppgavene så godt at det virkelig sitter
 • stoppe opp og tenke over hva en leser og skriver
 • ta korte økter og øve litt hver dag

Læring ved hjelp av nettbaserte læremidler betyr at en kan bestemme når en skal arbeide og hvor store treningsdoser en vil ta.

På sporet av ordet er basert på et tidligere undervisningsopplegg utarbeidet av Norsk Fjernundervisning, Statens ressurs- og voksenopplæringssenter, Senter for leseforskning, Dysleksiforbundet i Norge og Infinitiv Television og Pride Communication.

Bilde av en mann som sitter i en sofa med ei avis.

Medietekster – øvelser i kommunikasjon

Medietekster består av et lesetreningshefte og en veiledning til bruk i lese- og skriveopplæring. Læremiddelet er egnet til å styrke leseferdighetene til voksne med liten lesetrening.

Målet er å øke leselyst, leseflyt og leseforståelse. Brukerne skal lære å bli funksjonelle lesere, enten det er i forbindelse med arbeid, utdanning eller privat. De skal øve opp evnen til å være fleksible i forhold til å kunne hente ut informasjon fra ulike type tekster.

Læremiddelet er ment for lærere og instruktører som tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne. Det kan brukes med utgangspunkt i læringsmålene for lesing og skriving.

Last ned medietekster (pdf)

Last ned veiledning til Medietekster (pdf)

En kvinne ligger på gulvet og leser ei bok.

Bruk av lettlestbøker i opplæringen

Se hvordan lettlestbøker kan brukes i et pedagogisk lese- og skriveopplegg for voksne. Heftet inneholder både veiledning og oppgaver.

Heftet ble utviklet i 2009 og ble utvidet med fire nye bøker høsten 2010. Det inneholder en generell veiledning, mange oppgaver og lenke til bøkene.

Last ned heftet (pdf)

Her er en oversikt over bøkene:

 • Lånt tid
 • Lese eller fiske
 • Flyktning i Norge. To kvinner forteller
 • Blåfargen som verden ville ha
 • Metallet som forandret verden
 • Jakten på det røde gull
 • Sorte seil
 • Legg cricket på is
 • Trekkspilltvillingene
 • Lukten av propan om morgenen
 • Aske i munnen, sand i skoa
 • Vekevis
 • Alt kan fikses

Det er laget mange oppgaver slik at det skal være mulig å finne noe som passer både for norskspråklige og for minoritetsspråklige kursdeltakere.

Heftet ble utarbeidet i 2009, og omtaler Kompetanse Norge sine tidligere kompetansemål i grunnleggende ferdigheter. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i grunnleggende ferdigheter i 2013.

Metoder og eksempler

Bilde av forsiden til læringsmappen: voksen og barn som ler i lek.

Læringsmappe for arbeidslivet

En læringsmappe er en fleksibel læringsressurs for praksisnær opplæring i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.

Fordeler med læringsmappe

Lærerne kan tilpasse læringsmappen til eget og deltakernes behov. Metodikken motiverer deltakeren til å ta aktivt del i egen læringsprosess og utvikle nye læringsstrategier.

Fordelene med læringsmappe er at:

 • den knytter grunnleggende ferdigheter til konkrete arbeidsoppgaver
 • læringsmålene blir tydelige
 • den tar utgangspunkt i deltakerens behov, kompetanse og kvalifikasjoner
 • den synliggjør læring både før, under og etter opplæringen

Lag din egen læringsmappe

Her finner du noen maler du kan bruke for å komme i gang med å lage din egen læringsmappe:

Mal for å lage læringsmappe (Word)

Innhold i læringsmappe

Del 1, Profil for basisferdigheter på jobben, gir en oversikt over hva ulike arbeidsoppgaver innebærer av grunnleggende ferdigheter.

Del 2 inneholder mål for opplæringen. Eksemplene er knyttet til Læringsmål for grunnleggende ferdigheter.

Del 3 kan brukes til kartlegging og har som mål å synliggjøre kompetanse og kvalifikasjoner som deltakeren har opparbeidet seg i løpet av livet. Den inviterer til diskusjon, refleksjon og bevisstgjøring rundt erfaringer med lesing og skriving, muntlig kommunikasjon, regning og data.

Del 4, bilder fra arbeidsplassen, er et godt hjelpemiddel for å diskutere erfaringer, arbeidsoppgaver, læringsbehov, kursinnhold og mål.

Del 5 viser eksempler på autentiske materiale fra arbeidsplassen som man kan bruke i opplæringen.

Sjekklistene for egenvurdering i del 6 er knyttet til ferdigheter, nivå og læringsmål som er brutt ned til delmål. Sjekklistene kan fungere som underveisvurdering og sluttvurdering, i tillegg til læringslogg.

Del 7 omhandler kultur på arbeidsplassen og tar for seg både skrevne og uskrevne regler i arbeidslivet.

Del 8 er en visningsmappe og er i utgangspunktet tom. Den fylles med arbeider som deltakeren ønsker å vise fram og kan fungere som dokumentasjon på deltakerens sluttkompetanse. Her kan også dokumenter som for eksempel arbeidsattester, cv, kursbevis og vitnemål også samles.

Metodisk veiledning

Veiledningen gir tips og råd til lærere som skal bygge opp en læringsmappe i praksis. Den viser hvordan opplæringen i grunnleggende ferdigheter kan knyttes til arbeidskontekst og læringsmål. Veiledningen gir også en innføring i teorigrunnlaget som bruk av læringsmappe baserer seg på.

Metodisk veiledning (pdf)

Eksempler på læringsmapper

Kompetanse Norge har laget eksempler på læringsmapper for opplæring i grunnleggende ferdigheter tilknyttet tre yrker. Eksemplene er ment som inspirasjon til å lage læringsmapper for andre yrker.

Læringsmappe for renholder (pdf)

Læringsmappe for ansatte i Posten og Bring (pdf)

Læringsmappe for barnehageassistent (pdf)

Eksempler på bruk av læringsmappe (pdf)

Ei bok og et par briller ligger på en rødlilla sofa.

Strategier for lesing, skriving og læring

Heftet viser eksempler på studieteknikker, leseteknikker og skriveteknikker som passer for voksne deltakere. Det gir også råd om å tilpase opplæringssituasjonen for voksne og for grupper med særskilte behov.

Når hver enkelt får utvikle strategier som er tilpasset egne behov og forutsetninger, kan dette bedre motivasjon og læringslyst, og risikoen for frafall kan bli mindre. Tidlig satsing på deltakernes kunnskap om teknikker og strategier kan på denne måten fremme læring og øke læringseffektiviteten.

Å finne fram til hvilke strategier den voksne deltakeren kan ha nytte av, krever både kunnskap om hva som finnes, og et reflektert forhold til hva den aktuelle deltakeren har bruk for i ulike situasjoner.

Last ned heftet (pdf)

Bilde fra forsiden av heftet: En lærer og to voksne ser på et ark.

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Heftet viser eksempler på hvilke muligheter og utfordringer opplæringstilbyder kan møte når lese- og skriveopplæring skjer på en arbeidsplass. Det tar også for seg samarbeid mellom virksomheten, tillitsvalgte, de ansatte og opplæringstilbyder.

Teksten viser også ulike måter å organisere kurs på og lenker til relevant informasjon om opplæring i lesing og skriving i arbeidslivet.

Eksemplene fra arbeidsplassen er hentet fra tre prosjekter som fikk støtte til opplæring i lesing og skriving fra Komptansepluss (tidligere BKA).

Prosjektene ble gjennomført i 2009, og tok utgangspunkt i Kompetanse Norge sine tidligere kompetansemål i grunnleggende ferdigheter. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i grunnleggende ferdigheter i 2013.

Last ned heftet (pdf)

En kvinne står på knærne for å fotografere en meny som er stilt foran et spisested.

Tekster fra arbeidsplassen i opplæringen

Heftet viser eksempler på hvordan læreren kan bruke tekster fra kursdeltakerens arbeidssituasjon i lese- og skriveopplæring. Det viser hvordan læreren kan finne, analysere og tilrettelegge tekstene slik at de kan integreres i opplæringen på en god måte.

Heftet ble skrevet i 2009, og tok utgangspunkt i Kompetanse Norge sine tidligere kompetansemål i grunnleggende ferdigheter. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i grunnleggende ferdigheter i 2013.

Tekster fra arbeidsplassen i opplæringen inneholder eksempler på

 • hvordan finne tekster på arbeidsplassen
 • hvor tekstene befinner seg og hvordan de brukes
 • hvordan ulikheter blant yrkesgrupper kan ha betydning for opplæringen
 • det viktigste formålet med tekstene
 • ulike roller de ansatte har når de møter tekstene

Heftet viser hvordan man kan gå fram for å finne ut hva det er viktigst å fokusere på i opplæringen.

Last ned heftet (pdf)

Nærbilde av liggende fargeblyanter.

Individuell kompetanseplan for lese- og skriveopplæring

Kompetanseplanen er et eksempel på hvordan man kan lage delmål og individuelle mål for å tilpasse opplæringen i lesing og skriving til den enkelte kursdeltaker.

Dokumentet tar utgangspunkt i Kompetanse Norge sine tidligere kompetansemål i grunnleggende ferdigheter. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i grunnleggende ferdigheter for voksne i 2013.

De praktiske oppgavene er laget for ansatte i renholdsbransjen, men de individuelle målene kan tilpasses arbeidshverdagen til den enkelte kursdeltaker.

Oppgavene er i stor grad knyttet til hverdagslivet for å gjøre lese- og skriveutviklingen så relevant som mulig for den enkelte.

Innhold

Verktøyet inneholder

 • veiledning for hvordan man kan bruke kompetanseplanen
 • forslag til delmål, individuelle mål og tiltak for å nå målene
 • råd og tips om hvordan man kan planlegge opplæringen
 • maler i Word som kan fylles ut av lærer og kursdeltaker i felleskap

Se veiledning til individuell kompetanseplan (pdf)

Se mal for forside på kompetanseplanen (Word)

Se mal for inngangsnivå (Word)

Se mal for nivå 1 (Word)

Se mal for nivå 2 (Word)

Se mal for nivå 3 (Word)

Fakta

Kompetanseplanen er utviklet av Kompetanse Norge i samarbeid med Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter (GIV) med utgangspunkt i et lese- og skrivekurs som GIV hadde for ansatte i renholdsbransjen.

De faglige delmålene er utviklet i samarbeid med Bredtveit Kompetansesenter.

Bilde av en mann som står med ryggen til og fyller en målekopp med brun væske .

Opplæring i grunnleggende ferdigheter – rekruttering og organisering på ulike arenaer

I dette heftet finner du gode erfaringer med rekruttering til og organisering av kurs som er tilpasset deltakernes livssituasjon.

Prosjektene ble gjennomført i 2009/2010, og tok utgangspunkt i Kompetanse Norge sine tidligere kompetansemål i grunnleggende ferdigheter. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i grunnleggende ferdigheter i 2013.

Last ned heftet (pdf)

Kurstilbyderne rapporterte at de lyktes godt med å rekruttere til kursene som var knyttet til den rollen eller den opplæringssituasjonen de voksne allerede var i. Foreldre med barn i mottaksklasser fikk tilbud om opplæring i data, og deltakere i fagopplæring fikk tilbud om forkurs i regning.

Av 68 deltakere som begynte på kursene, var det 61 som fullførte. To byttet til annen opplæring.

Økt faglig selvtillit

Med på kursene var voksne i ulike livssituasjoner:

 • minoritetsspråklige foreldre med barn i mottaksklasser
 • minoritetsspråklige kvinner med lite skolegang
 • voksne som avtjente samfunnsstraff
 • voksne som gikk på eller skulle begynne i praksiskandidatopplæring eller annen fagopplæring

Deltakerne rapporterte at kursene førte til økt faglig selvtillit, bedre muligheter til å hjelpe barna sine med skolearbeidet og lyst til å ta mer opplæring etter kurset.

Kursene ble organisert av AOF og Folkeuniversitetet.