Hva er fagskole?

Fagskoleutdanning er offentlig godkjent yrkesrettet utdanning på nivået over videregående opplæring. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Fagskoleutdanning er fra et halvt til to studieår.

For mange fagarbeidere er fagskoleutdanning en viktig mulighet for videreutdanning. Fagskole er et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning.

Kunnskapsdepartementet er øverste myndighetsorgan for fagskolene. Tittelen fagskole er beskyttet. NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er godkjenningsinstans for fagskoleutdanningene og fører tilsyn med dem.

Fagskoleutdanning er regulert av Fagskoleloven.

Opptakskrav

Utdanningen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Mange fagskoleutdanninger krever fag- /svennebrev.

Særpreg

Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Utdanningene er ofte tilrettelagt slik at de kan tas mens man er i jobb. Se hva studenter og arbeidsgivere sier om fagskoleutdanning i Nasjonalt fagskoleråds brosjyre om fagskolen (pdf).

Enkelte fagskoleutdanninger gir grunnlag for å søke om mesterbrev.

Offentlige og private fagskoler

Det finnes både offentlige og private fagskoler.

Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. De offentlige fagskolene er gratis. Fylkeskommunene tilbyr i hovedsak fagskoleutdanninger innen tekniske og maritime fag, og innen helse- og oppvekstfag.

Private fagskoler gir tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, servicefag, mediafag, multimediafag, ikt-fag og helsefag. Ved private fagskoler må studentene betale studieavgift.

Oversikt over fagskoleutdanninger i Norge