Desk illustration.

TEST OG TREN

Lurer du på korleis du greier deg i lesing og skriving, rekning og data og kor godt du presterer munnleg? Her finn du enkle verktøy som du kan bruke til å teste deg sjølv, og trene på å bli betre i grunnleggjande ferdigheiter.

Grunnleggjande ferdigheiter er lesing, skriving, rekning, munnlege og digitale ferdigheiter Desse er ein føresetnad for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. Dei endrar seg i takt med utviklinga i samfunnet, og særleg digitaliseringa fører til endringar i måten vi les, skriv, reknar og kommuniserer på. Grunnleggjande ferdigheiter er også ein del av kompetansane for det 21. hundreåret.

Stablet bøker med et eple på toppen. Illustrasjon.

Lesing og skriving

Kalkulator og mattebok. Illustrasjon.

Rekning

Laptop med snakkeboble. Illustrasjon.

Munnleg

Dataskjerm og mobil. Illustrasjon.

Digital