Veiledning til Test deg selv

Stablet bøker med en rakett på toppen. Illustrasjon.

Kompetanse Norge har utviklet kartleggingsverktøy i grunnleggende ferdigheter.
Verktøyene består av egenvurderinger i lesing/skriving, regning og digitale
ferdigheter. Disse kalles Datasjekken, Regnesjekken og Lese- og skrivesjekken. 

Det er også laget en test i lesing og en for regning, for å gi de som bruker dem en forståelse for hvor gode de er i lesing eller regning. 

Vi har også utviklet e-læring i les og skriv, og regning.

Verktøyene er gratis og ligger tilgjengelig på nett for alle som ønsker
å vurdere egne ferdigheter. Voksne kan bruke verktøyene på egenhånd, eller
sammen med en veileder for å kartlegge opplæringsbehov.

Hvordan bruke verktøyene i veiledningssammenheng

Sjekkene i lesing, regning og digitale ferdigheter består av mellom 35 – 40
spørsmål. Selv om sjekkene viser at et resultat fra nivåene 1 til 3, er dette kun
egenvurdering og sier ikke noe om de faktiske ferdighetene. Det anbefales at
veileder er sammen med testtaker når testen eller sjekkene gjennomføres.

Lesetesten måler en kombinasjon av lesehastighet og leseforståelse.
Resultatene i Lesetesten og Sjekkene gir kun en indikasjon på ferdighetsnivå og
de kan fungere som utgangpunkt for å planlegge et videre opplæringsløp.

Etter at testen og sjekkene er gjennomført, får testaker tilgang til siden Råd og
Tips. Siden gir informasjon om hvor man kan henvende seg for å få hjelp, eller
hva man kan gjøre på egenhånd for å forbedre egne ferdigheter.

Planlagt fremdrift

Kompetanse Norge planlegger å utvikle flere tester og sjekker som måler
kompetansenivå i ulike ferdigheter.