Informasjon om muntligtesten

Stablet bøker med en rakett på toppen. Illustrasjon.

Å ha gode muntlige ferdigheter er en forutsetning for å kunne delta aktivt i arbeidsliv, samfunnsliv og opplæring. Muntlige ferdigheter omfatter å kunne tale, lytte og kommunisere muntlig på en fleksibel og trygg måte. Det innebærer å bruke språkets alle virkemidler tilpasset ulike situasjoner i jobb samfunnsliv og i opplæring. Ansiktsuttrykk og kroppsspråk er også en del av muntlige ferdigheter. Muntlige ferdigheter er vesentlige for å lære, å løse praktiske oppgaver, bidra med informasjon og få informasjon på en reflektert og kritisk måte.

Muntligtesten bygger på Kompetanse Norge sine læringsmål og omhandler kommunikasjonssituasjoner, ikke språknivå. Testen kan brukes for de som har norsk som morsmål eller er på nivå B1 i norsk som andrespråk.

Oppbygging av testen

Muntligtesten består av 30 oppgaver. Det tar ca. 10-15 minutter å gjennomføre testen.
Testen har hovedsakelig to oppgavetyper. Det er flervalgsoppgaver og rangeringsoppgaver. De forskjellige oppgavetypene bør kanskje gjennomgås sammen med veileder hvis det er utfordringer knyttet til digitale ferdigheter.

I noen få oppgaver finnes det lyd- eller filmklipp som man må høre på for å kunne besvare oppgaven. Det er anbefalt at man bruker høretelefoner eller sitter et sted hvor man ikke forstyrrer noen andre.

Muntligtesten på mobil

Det er mulig å gjennomføre Muntligtesten på mobil eller andre enheter. Imidlertid kan liten skjermstørrelse være en utfordring i noen av oppgavene.

Om resultatet

Når du har tatt testen, kan du skrive ut, lagre eller sende resultatet.

På inngangssiden til selvtestene finner du informasjon om e-læring og på resultatsiden finner du info om muligheter/rettigheter til opplæring, samt kontaktinformasjon.

 

Ta muntligtesten