Informasjon om lesetesten

Stablet bøker med en rakett på toppen. Illustrasjon.

Er du en god leser? Vi bruker lesekompetanse i mange sammenhenger, for eksempel på jobb, i kurs og utdanning eller når vi hjelper barn med lekser.

Lesetesten gir deg en pekepinn på ditt lesenivå. Du leser en rekke korte tekster og velger ord som passer i sammenhengen. Testen sier noe om din forståelse av innhold innenfor en gitt tidsramme. Både lesehastighet og antall riktige svar har betydning for resultatet. Testen avsluttes automatisk etter ti minutter, eller tidligere dersom du gjennomfører raskere.

I starten av testen er det et eksempel. Du kan lytte til instruksjonen ved å trykke på avspillingsknappen. I selve testen er det ingen avspillingsmuligheter.

Testen er utviklet med utgangspunkt i en lesetest fra Senter for leseforskning ved Københavns Universitet.

Hvem er Lesetesten laget for?

Lesetesten er laget for alle som ønsker å få en pekepinn på egne leseferdigheter. Det anbefales at du har språkferdigheter på norsk over B1-nivå i det felles europeiske rammeverket for språk. På dette nivået kan du lese tekster der språket i stor grad er preget av vanlige, dagligdagse ord og uttrykk.

Om resultatet

Når du har tatt testen, kan du skrive ut, lagre eller sende resultatet. Resultatet ditt kan påvirkes av flere faktorer, for eksempel stress, konsentrasjonsevne, misforståelser eller andre forstyrrelser.

På resultatsiden finner du informasjon om øvingsoppgaver og muligheter/rettigheter til opplæring, samt kontaktinformasjon.

Ta lesetesten