Informasjon om digitaltesten

Stablet bøker med en rakett på toppen. Illustrasjon.

Digitaltesten består av ti innledende spørsmål som avgjør nivået på hoveddelen av testen. Testen har tilsammen 30 (10 + 20) oppgaver om man får den lettere delen og 32 (10 + 22) oppgaver om man får den vanskeligere delen. Testen har flere oppgavetyper som flervalgsoppgaver, dra og slipp, sorter, riktig/galt, hotspot og dialoger. Når man har svake digitale ferdigheter, kan det være en utfordring å navigere i testen. I opplæringssammenheng kan det anbefales at veiledere gjør oppmerksom på de ulike oppgavetypene. Spesialt sorteringsoppgaver hvor man skal dra svaralternativene i riktig rekkefølge, kan være ukjente.
Det skal ta cirka 10-15 minutter å gjennomføre testen.

Hva måler denne testen?

Digitaltesten er på et overordnet nivå, innenfor temaer som er relevante for samfunnsliv og arbeidsliv. Det legges vekt på overordnet digital kompetanse, og evne til å finne løsninger, tenke sikkerhet og være kritisk. I noen oppgaver er sosiale medier brukt som eksempel, tanken er likevel at oppgavene skal kunne teste noe mer overordnede ferdigheter. Digitaltesten gir deg en pekepinn på ditt nivå i grunnleggende digitale ferdigheter.

Temaer for testen er:

  • Inn- og utlogging av offentlige tjenester
  • Bruke søkemotor for å finne informasjon, produkter og tjenester
  • Datasikkerhet og nettvett
  • Digital kommunikasjon
  • Medier og underholdning
  • Sosiale medier

Om målet med kartleggingen er å teste kontorstøtteverktøy og datamaskin som arbeidsverktøy, anbefaler vi å ta andre kartleggingsverktøy i bruk.

Språknivå

Det anbefales at du har språkferdigheter på norsk over B1-nivå i det felles europeiske rammeverket for språk. På dette nivået kan du lese tekster der språket i stor grad er preget av vanlige, dagligdagse ord og uttrykk.

Digitaltesten på mobil

Det er mulig å gjennomføre Digitaltesten på mobil eller andre enheter. Imidlertid kan liten skjermstørrelse være en utfordring i noen av oppgavene.

Om resultatet

Når du har tatt testen, kan du skrive ut, lagre eller sende resultatet. Resultatet ditt kan påvirkes av flere faktorer, for eksempel stress, konsentrasjonsevne, misforståelser eller andre forstyrrelser.
På resultatsiden finner du informasjon om øvingsoppgaver og muligheter/rettigheter til opplæring, samt kontaktinformasjon.

Ta digitaltesten