Desk illustration.

TEST OG TREN

Lurer på hvordan du behersker lesing og skriving, regning, data og muntlige ferdigheter? Her finner du enkle verktøy hvor du både kan teste deg selv og trene for å bli bedre i grunnleggende ferdigheter.

Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. De endrer seg i takt med utviklingen i samfunnet, og særlig digitaliseringen fører til endringer i måten vi leser, skriver, regner og kommuniserer på. Grunnleggende ferdigheter er også en del av kompetansene for det 21. århundret.

Stablet bøker med et eple på toppen. Illustrasjon.

Lesing og skriving

Kalkulator og mattebok. Illustrasjon.

Regning

Laptop med snakkeboble. Illustrasjon.

Muntlig

Dataskjerm og mobil. Illustrasjon.

Digital