Tilsette i ni av ti verksemder i Noreg deltek i opplæring

  • Publisert: 2017
  • Utgiver: Kompetanse Norge
  • Forfatter: Ane Mathea Bjønness
Framsida av faktaarket

Faktaarket om deltaking i opplæring i det norske arbeidslivet viser at ein stor del av norske verksemder har ein eller fleire tilsette i opplæring. Ikkje-formell opplæring er det mest utbreidde opplæringstiltaket.

Offentlege verksemder deltek relativt meir i opplæring enn det private verksemder gjer. Verksemder som har eit udekt kompetansebehov, har større sannsyn for å delta i opplæring enn verksemder med dekt kompetansebehov, viser årets verksemdsbarometer.

Last ned faktaarket (pdf)

Last ned spørreskjemaet (pdf)

Last ned resultater (Excel)