Sosiale og emosjonelle ferdigheter i arbeidslivet

Forsiden av rapporten

Sosiale og emosjonelle ferdigheter oppleves som viktige, spesielt for personer i arbeid eller under utdanning. Det er flere som opplever ferdighetene som viktige, enn som ønsker å utvikle dem. Personer med alle utdanningsnivåer opplever ferdighetene som viktige, men personer med høyere utdanning opplever sosiale og emosjonelle ferdigheter som enda viktigere enn personer med grunnskole og videregående utdanning.

Sosiale og emosjonelle ferdigheter er utfordrende å måle, og det kan være vanskelig å vite hva som regnes som opplæring i disse ferdighetene. Siden det i økende grad er viktig med slike ferdigheter i samfunns- og arbeidsliv, vil det eksistere et behov for opplæring i sosiale og emosjonelle ferdigheter.

Last ned rapporten (pdf)