Opptak til høyere yrkesfaglig utdanning på grunnlag av realkompetanse

Oppdatert veileder for opptak til høyere yrkesfaglig utdanning på grunnlag av realkompetanse.    I 2018 ble ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) vedtatt, og i 2019 kom ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften). Dette medførte at Kunnskapsdepartementet i 2020 ga Kompetanse Norge oppdraget med å oppdatere veilederen for opptak på grunnlag av realkompetansevurdering i fagskolen, som Vox (nå Kompetanse Norge) publiserte i 2013.  

Veilederen beskriver lovgrunnlag, retningslinjer og generelle prosesser for vurdering av realkompetanse ved opptak, og eksempler på metoder og verktøy institusjonene kan bruke. 

Oppdateringen er gjort i samarbeid mellom Kompetanse Norge og representanter for fagskolene i Norge, Unit og NOKUT. 

Last ned veilederen (pdf)