OECD Skills Strategy Action Report Norway

Forsiden av rapporten

Rapporten fra OECD gir anbefalinger til hvordan Norge på en mer effektiv og målrettet måte kan utvikle og bruke befolkningens kompetanse.

Rapporten anbefaler fem satsingsområder for norsk kompetansepolitikk:

  1. Lage en helhetlig «skills strategy» for Norge.
  2. Etablere en handlingsplan for videreutdanning og opplæring.
  3. Styrke koblingen mellom utvikling av ferdigheter og økonomisk vekst. Norge trenger flere arbeidstakere med naturfag, teknologi, ingeniørfag og mattefag.
  4. Skape et helhetlig system for karriereveiledning.
  5. Styrke insentivene for å få folk til å ta jobber der det er mangel på arbeidskraft.

Last ned rapporten (pdf)