OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills

  • Publisert: 2013
  • Utgiver: OECD
  • Forfatter:

Rapporten presenterer OECDs første analyser av datamaterialet fra PIAAC-undersøkelsen. PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) har målt voksnes ferdigheter i lesing, tallforståelse og problemløsning med ikt. Undersøkelsen bygger på to tidligere undersøkelser, ALL (2004–2006) og IALS (1994–1998). Rapporten gir innsikt i voksnes grunnleggende ferdigheter og hvordan disse brukes på jobb og privat.