Ny teknologi og endringer i arbeidsmarkedet

Forsiden av notatet

Den teknologiske utviklingen beveger seg raskt, med store fremskritt innenfor blant annet robotikk og kunstig intelligens, og mye tyder på at hastigheten vil tilta ytterligere i årene som kommer. Dette bidrar til å endre arbeidsmarkedet.

For å få et bilde av situasjonen i Norge har vi spurt et representativt utvalg av alle norske virksomheter om ny teknologi og arbeidsmarkedskonsekvenser. Dette er en del av Kompetanse Norge sin virksomhetsundersøkelse for 2016.

Resultatene viser at nesten halvparten av alle norske virksomheter har innført en form for ny teknologi de siste to årene. Det har ført til at arbeidsoppgavene og kompetansebehovet er endret i mange av disse virksomhetene.

Last ned notatet