Norskopplæring for innvandrere med høyere utdanning fra hjemlandet

Innvandrere med høyere utdanning fra hjemlandet bør i større grad enn i dag få norskopplæring på et høyt nivå, slik at de raskt kan få brukt sin kompetanse i arbeids- og samfunnsliv. Denne rapporten gir et overblikk over dagens tilbud, og belyser i tillegg andre utfordringer med å komme i relevant arbeid.

En relativt stor andel av innvandrere med rett til gratis opplæring har høyere utdanning fra hjemlandet. For å kunne bruke denne utdanningen i arbeidslivet, er det nødvendig å beherske norsk på et relativt høyt nivå. Det er stor variasjon mellom hva kommunene tilbyr, og gjennomgangen viser at mange mangler et godt nok tilpasset tilbud. Vox anbefaler at det først og fremst utvikles et tilbud på de større sentrene, og at mindre sentre samarbeider med disse. Vi anbefaler også økt bruk av relevant arbeidspraksis, og bedre informasjon og veiledning tidlig etter ankomst til Norge.

Last ned rapporten (pdf)