Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse

Forsiden av notatet

Hver tredje norske virksomhet trenger flere ansatte med høyere utdanning. Dette er ett av funnene i det ferske Vox-barometeret. Det relativt store behovet for flere ansatte med høyere utdanning tyder på at «mastersyken» neppe er det problemet det har blitt framstilt å være de siste årene.

I undersøkelsen forsøker vi å gi et samlet bilde av norske virksomheters behov og etterspørsel etter kompetanse. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant alle typer norske virksomheter, og undersøkelsen er representativ med hensyn til variabler som næring, region og bedriftsstørrelse. Totalt har vi spurt 3 005 norske virksomheter om ulike forhold relatert til kompetanse og omstilling.

Dette notatet viser hvilken type norske virksomheter som har et udekket kompetansebehov og hvilken kompetanse virksomhetene trenger innen de neste to årene. Notatet presenterer undersøkelsens hovedresultater.

Last ned notatet (pdf)