NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

Forsiden av rapporten

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. mars 2015. Utvalget har utredet et nettbasert tilbud om karriereveiledning for alle, og gitt klare anbefalinger om etablering av dette. Utvalget gir videre vurderinger og anbefalinger for økt tilgang og kvalitet når det gjelder rådgivning i skolen, karriereveiledning ved karrieresentre i fylkene, ved universiteter og høyskoler, fagskoler og kriminalomsorgen, samt i Nav og i introduksjonsordningene for nyankomne innvandrere.